Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32169
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Giordano, Christian
Title: Paradigms of migration: from integration to transnationalism
Other Title: Migracijos paradigmos: nuo integracijos iki transnacionalizmo
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2010, nr. 1(2), p. 11-27
Date: 2010
Keywords: Integration;Multiculturalism;Transnationalism;Diaspora;Social networks;Ethnicization;Integracija;Multikultūriškumas;Transnacionalizmas;Diaspora;Socialiniai tinklai;Etnizacija
Abstract: This article provides a critical analysis from the viewpoint of social anthropology of the different theoretic approaches that also set the tone of current debates on immigration in Europe and elsewhere. We begin by retracing the models developed and popularized since the 1960s to discuss the integration theory and Marxist reflections on the rise of class consciousness in immigrants. The article illustrates the paradigm shift that occurred in the 1990s that takes into account the role of the immigrants’ culture in their society of origin, whereby immigrants appear to act in conformity with two cultural systems of reference, i.e., of their society of origin and of the society of residence. This theoretical model highlights the transnational aspect of migration phenomena. In this article, we analyze the social organization of transnationalism starting from two fundamental types of aggregation: diasporas and social networks. The centuries-old Chinese immigration in Malaysia provides evidence that diaspora and social networks are not opposite forms of social organization, but rather coexisting and interacting ones. By means of an historical perspective, we will show that the social networks of the Chinese in Malaysia gradually became a national diaspora in which not only economically but also politically powerful clan-like social networks are still in action.
Straipsnyje iš socialinės antropologijos perspektyvos yra analizuojamos skirtingos teorinės prieigos, būdingos šiuolaikiniams debatams apie imigraciją Europoje ir pasaulyje. Straipsnio pradžioje aptariami modeliai, išplėtoti ir išpopuliarinti XX a. 7-ajame dešimtmetyje, naudoti aptariant integracijos teoriją ir marksistines refleksijas apie klasinę imigrantų sąmonę. Straipsnyje atveriama paradigmų kaita, įvykusi praeito amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje: naujos analitinės prieigos ėmė telkti daugiau dėmesio į imigrantų kultūrą jų gimtosiose šalyse, suvokta, kad imigrantai elgiasi atsižvelgdami į dvi kultūrines nuorodų sistemas: savo gimtąją kultūrą ir tą, kurioje gyvena. Šiame teoriniame modelyje išryškėja transnacionalinis migracijos reiškinio aspektas. Straipsnyje aptariama socialinė transnacionalizmo sandara, pradedant nuo dviejų asociacijų tipų – diasporų ir socialinių tinklų. Kelių šimtmečių trukmės kinų imigracija į Malaiziją pateikia įrodymų, kad diaspora ir socialiniai tinklai nėra dvi viena kitai priešingos socialinės tvarkos formos; veikiau jos egzistuoja kartu ir veikia viena kitą. Naudodamasis istorine perspektyva autorius parodo, kad kinų socialiniai tinklai Malaizijoje laipsniškai tapo nacionaline diaspora, kurioje vis dar veikia ne tik ekonominę, bet ir politinę galią turintys klanų pavidalo socialiniai tinklai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32169
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32169
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2010, nr. 1(2)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.