Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32155
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bieliauskaitė, Rasa;Giedraitytė, Marija
Title: Vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, elgesio ir emocijų sunkumai: palyginimas su Lietuvos reprezentacinės imties duomenimis
Other Title: Emotional and behavioural problems of children with parents abroad: comparisons with a Lithuanian representative sample
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2010, [Vol.] 7, p. 9-28
Date: 2010
Keywords: Vaikų psichosocialinis prisitaikymas;Darbo migracija;Rizikos ir apsaugantys veiksniai;Psychosocial adjustment of children;Work migration;Risk and protective factors
Abstract: Mokslinė problema. Lietuvos kontekste šiuo metu santykinai dažnai pasitaikanti cirkuliarinė migracija suteikia galimybę tyrinėti vaikų ir tėvų išsiskyrimo problematiką. Atliktų vaikų psichosocialinio prisitaikymo emigracijos kontekste tyrimų rezultatai nėra nuoseklūs. Perdėtas vaikų sunkumų akcentavimas žiniasklaidoje didina atotolio šeimų stigmatizaciją ir atskirtį. Išsamesnės žinios apie atotolio vaikų psichosocialinį prisitaikymą leistų geriau planuoti prevencinių veiksmų poreikį bei kryptį. Tikslas. Tyrimu siekta 1) palyginti vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, ir reprezentacinės imties vaikų psichosocialinį prisitaikymą ir 2 ) įvertinti išvykusio šeimos nario / narių dalyvavimą auklėjant vaiką bei socioekonominių kintamųjų sąsajas su vaikų psichosocialiniu prisitaikymu atotolio šeimose. Metodai. Surinkti duomenys apie 99 atotolio šeimas (103 vaikai, 52 berniukai ir 51 mergaitė, amžiaus vidurkis 9,0 m.). Palyginimams naudoti Lietuvos reprezentacinės imties duomenys (Žukauskienė, Kajokienė, 2006, 2007). Sociodemografinių kintamųjų bei išvykusiojo dalyvavimo auklėjant vaiką vertinimui taikyta tyrimo autorių sudaryta anketa. Vaikų psichosocialinio prisitaikymui įvertinti taikytas 6–18 metų vaiko elgesio tyrimo lapas ir Mokytojo įvertinimo klausimynas (6–18 m.) (Achenbach, Rescorla, 2001). Rezultatai ir išvados. Apibendrinant gautus rezultatus, galima daryti šias išvadas: (a) vaikų, kurių vienas tėvų arba abu tėvai yra išvykę iš Lietuvos, psichosocialinis prisitaikymas, išreikštas elgesio ir emocijų sunkumais, statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo reprezentacinės imties vaikų prisitaikymo; (b) socioekonominiai kintamieji, vaiko amžius tėvų išvykimo metu bei išvykusiojo dalyvavimas auklėjant vaiką nėra susiję su vaikų elgesio ir emocijų sunkumais atotolio šeimose. Rezultatai analizuojami atsižvelgiant į tyrimo imties ypatumus, aptariami tyrimo ribotumai ir tolesnių tyrimų gairės.
Background and purpose. The psychosocial adaptation of children who were separated from their parents has long been an object of psychological research (Rutter, 1974). The effects of separation for children, due to parental migration, has attracted the attention of researchers in different countries, but the results are not consistent, they are difficult to compare because of different selection criteria, age of participants, and methods. The aims of our research were 1) to compare the psychosocial adjustment (as reflected by emotional and behavioral problems) of children whose parents were working abroad, with a Lithuanian representative sample, and 2) to assess the associations between psychosocial adjustment of children with parents abroad, absent parent’s involvement in child-rearing, and socioeconomic characteristics of these families. Material and methods. 99 families participated in the study (52 boys and 51 girls, mean age 9,0 years). For comparisons, prior data from the Lithuanian controls were used (Žukauskienė & Kajokienė, 2006, 2007). The psychosocial adjustment of children was measured using CBCL and TRF (Achenbach, Rescorla, 2001). Results and conclusions. The results of the study showed that (a) the psychosocial adjustment of children with one or both parents working abroad, did not differ significantly from the adjustment of children from the Lithuanian controls; (b) the associations between psychosocial adjustment of children, socio-economic characteristics, absent parent’s involvement in child-rearing, and the age of children when the parent left, were not statistically significant. These results have to be interpreted with caution due to the limitations, which are discussed in the article.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32155
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32155
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 7

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.