Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32153
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Paulauskaitė, Elma;Šeibokaitė, Laura;Endriulaitienė, Auksė
Title: Big five personality traits linked with migratory intentions in Lithuanian student sample
Other Title: Lietuvių studentų imties penketo svarbiausių asmenybės savybių sąsajos su ketinimu emigruoti
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 7 (2010)
Extent: p. 41-58
Date: 2010
Keywords: Asmenybės savybės;Migruoti linkusi asmenybė;Migracija;Personality traits;Migrant personality;Migration behaviour
Abstract: Tyrimas atliktas stebint vis didėjantį emigracijos iš Lietuvos mastą, siekiant nustatyti, kokios asmenybės savybės tirtoje Lietuvių studentų imtyje gali būti susijusios su noru emigruoti. Tyrimo autorės nagrinėja migruoti linkusios asmenybės (migrant personality) koncepciją kaip alternatyvą socioekonominio priežastingumo teorijai, dažniausiai naudojamai migracijos priežastims paaiškinti. Metodika. Tyrimui naudotas klausimynas susideda iš autorių sudarytų klausimų apie migracines nuostatas bei standartizuotų „Penketo svarbiausių“ asmenybės savybių modelio klausimų (Big Five Inventory, Benet-Martinez, John, 1998), matuojančių ekstraversiškumą, sutariamumą, sąmoningumą, neurotizmą bei atvirumą patyrimui. Pagal gautus duomenis apie migracinius ketinimus išskirtos keturios respondentų grupės tarpusavio palyginimui. Rezultatai, išvados. Gauti rezultatai parodo ryšį tarp dviejų asmenybės savybių (sąmoningumo ir atvirumo patyrimui) ir ketinimų emigruoti. Studentai, nenurodę ketinimų emigruoti, pasižymėjo aukštesniu sąmoningumu negu išvykti ketinantys bei aiškių nuostatų šiuo klausimu neturintys jų kolegos. Be to, išvykti planuojančių studentų grupė pasižymėjo aukštesniu atvirumu patyrimui negu aiškių ketinimų migruoti neišreiškę kolegos – tai nurodo galimą ryšį ir tarp šios asmenybės savybės bei polinkio emigruoti
The present study was conducted in response to a consistent upward trend in migration from Lithuania, with the aim to determine what personality traits may be linked with a likeliness to emigrate in a sample of Lithuanian students. Authors investigate the concept of migrant personality as an alternative to the socio-economic causation theory most often used to explain migration behaviour. Method. Empirical data was gathered using a questionnaire including questions on attitudes toward migration and post-graduation plans as well as the standard Big Five Inventory (Benet-Martinez, John, 1998) questions measuring Extraversion, Agreeability, Conscientiousness, Neuroticism and Openness to Experience. Four respondent groups were extracted from the data according to migratory intentions to facilitate between group comparisons. Results and conclusions. Obtained results revealed two personality traits – Conscientiousness and Openness to Experience – as being linked with migratory intentions. Students with no intention to migrate scored higher on Conscientiousness than their counterparts that do intend to move abroad and those undecided about the likelihood of such a move. Openness to Experience was more expressed among students who had plans to move country than those with ambiguous attitudes toward migration, possibly linking Openness to Experience with a likeliness to emigrate
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32153/1/ISSN2345-024X_2010_V_7.PG_41-58.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32153
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2010, [vol.] 7
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.