Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32151
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bartuškaitė, Miglė;Žilys, Apolonijus
Title: Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje
Other Title: The expression of political and social trust and participation in Lithuanian democracy
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, nr. 2(1)
Extent: p. 27-47
Date: 2011
Keywords: Politinis pasitikėjimas;Socialinis pasitikejimas;Dalyvavimas;Bendruomenė;Sąntykis su valdžios institucijomis;Demokratijos konsolidacija;Political trust;Social trust;Participation;Community;Relation to political institutions;Democracy consolidation
Abstract: Remiantis 4 fokus grupiu interviu duomenimis iš 2 miestietišku ir 2 kaimišku vietoviu, straipsnyje identifikuojama politinio ir socialinio pasitikejimo bei dalyvavimo raiška, esminga demokratijos konsolidacijai Lietuvoje. Lietuvoje politinis pasitikejimas politinemis institucijomis gana menkas, jis priklauso nuo kompleksiniu priežasciu – objektyvaus santykio su valdžia nebuvimo ar valdžios atotrukio nuo pilieciu, žiniasklaidos konstruojamu neigiamu valdžios ivaizdžiu, centralizuotu valdžios sprendimu primetimo ir bendruomeniu balso sumenkinimo. Politinis pasitikejimas menkas tose bendruomenese ar vietovese, kuriu vietine valdžia retai bendrauja ar apskritai nepalaiko jokio kontakto su savo administruojamos teritorijos gyventojais. Dalyvavimas bendruomenes ar visuomenineje veikloje ten dažnai apibudinamas konkurencijos principu, kai kelios bendruomenes ar organizacijos dubliuoja ta pacia veikla bei konkuruoja tarpusavyje ir kai del ribotos veiklos ir siauro socialinio tinklo jos yra linkusios palaikyti tik fragmentiška ryši su gyventojais. Pragmatiniai, racionalus ir asmeniniai interesai bei pasitikejimas siauru žmoniu ratu charakterizuoja maža socialinio pasitikejimo žmonemis raiška ir ribota dalyvavima bendruomenese
Analyzing the qualitative data from 4 focus-group interviews (2 interviews were conducted in urban and 2 in rural locations), this article identifies features of political and social trust and participation in relation to the consolidation of democracy in Lithuania. Lithuanians have low trust in political institutions; their trust depends on complex factors such as a big social gap between the political institutions and citizens, negative portrayals of the political institutions in mass media, centralized decisions of the political institutions or minimization of a communal voice. Political trust is low in communities and locations in which local authorities do not support or maintain any social contacts with local residents. Mass media influence immensely citizens’ political trust in the national government or political institutions; citizens’ distrust is often based on media scandals involving politicians and public figures. Lithuanians’ participation in communal or public activities is often characterized by the principle of competition: several communities or non-governmental organizations in the same location often duplicate same tasks and compete with each other. Similarly, because of their narrow activities and social networks, communities tend to maintain fragmentary connections with local residents. Pragmatic, rational and personal interests as well as a trust in narrow social networks characterize the low level of social trust in people and limited communal participation in Lithuania
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32151/1/ISSN2335-8777_2011_N_2_1.PG_27-47.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32151
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2011, nr. 2(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.