Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32148
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gedvilaitė-Kordušienė, Margarita
Title: Motives of itergeneration support in Lithuania
Other Title: Tarpgeneracinės paramos motyvai Lietuvoje
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2011, nr. 2(1), p. 79-94
Date: 2011
Keywords: Intergenerational support;Motives of intergenerational support;Family relationships;Symbolic interactionism;Tarpgeneracinė parama;Tarpgeneracinės paramos motyvai;Šeiminiai santykiai;Simbolinis interakcionizmas
Abstract: This article fills the gap in the research on the motives of intergenerational support. Using qualitative data, it examines the question of intergenerational support between adult children and their parents. The theoretical premises for the study are derived from the theory of symbolic interactionism. The interviews with the dyads of support providers and receivers reveal a strong emphasis on the exchange. The exchange based on the logic of reciprocity is either latent or manifest. Other symbolic meanings of the logic of reciprocity, i. e., exchange as an investment and a social debt, can also be noticed. The analysis of the motives demonstrates the reasons for the formation of the intergenerational attitudes: a role of demonstration effect and a strong role of primary and secondary socialization with certain internalized attitudes. Altruism is expressed by emphasizing emotions and affection. Several thematic segments are apparent in the interviews: altruism as an unquestioned phenomenon, altruism as a primordial quality and attachment as an object of reflection. The article suggests that the inclusion of an action level into intergenerational relationship studies helps to deepen the understanding of family relationships.
Straipsniu siekiama užpildyti tyrimų spragą tarpgeneracinės paramos motyvų srityje. Naudojantis kokybiniais duomenimis, nagrinėjama, kokie motyvai skatina teikti paramą suaugusiems vaikams ir tėvams. Teorines prielaidas analizei teikia simbolinio interakcionizmo teorijos. Apklausus paramos teikėjų ir gavėjų diadas, paaiškėjo, kad informantų pasakojimuose atsiskleidžia motyvų grupės, o ne vienas dominuojantis motyvas. Paramos teikimą skatinantys veiksniai dažnai įvardijami net neuždavus klausimo, kodėl tarpgeneracinė parama yra teikiama. Itin dažnai informantų naratyvuose sutinkamas mainų motyvas, atsiskleidžiantis arba kaip akivaizdus, arba kaip latentinis. Straipsnyje išskiriami trys tematiniai mainų motyvo segmentai: mainai kaip abipusis apsikeitimas, investicija ir socialinė skola. Analizuojant normų motyvą, kuris išreiškiamas akcentuojant pareigų tėvams ar vaikams svarbą, atsiskleidžia, kaip pareigos artimiesiems veikia gyvenimo kelio pasirinkimus; jos turi įtakos prokreaciniams, reprodukciniams ketinimams ir kitiems gyvenimo kelio sprendimams. Normų motyvų analizė padėjo atskleisti gana platų normatyvinių nuostatų konstravimo lauką pirminės ir antrinės socializacijos metu. Interviu išryškėjo ir demonstracijos poveikio įtaka. Altruizmo motyvą interviu išreiškė emocijų ir artumo reikšmės. Šio motyvo raišką galima apibendrinti trimis tematiniais segmentais: altruizmas kaip nekvestionuojamas fenomenas, altruizmas kaip natūrali bendražmogiška vertybė ir altruizmas kaip prisirišimo atspindys. Tarpgeneracinės paramos motyvų analizė leido pažvelgti į šeiminių santykių modelius, taip pat atskleidė kai kurias tarpgeneracinės paramos pasekmes. Gaunant ar teikiant tarpgeneracinę paramą, iškilo priklausomumo / autonomijos bei ambivalentiškų jausmų temos bei strategijos, padedančios išvengti šių jausmų.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32148
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32148
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2011, nr. 2(1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.