Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32095
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Sapranavičiūtė, Laura;Perminas, Aidas;Kavaliauskaitė, Evelina
Title: Universiteto studentų stresogeninių situacijų įveikos strategijų struktūra
Other Title: Connections between stress coping and depressed mood in students sample
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 8 (2011)
Extent: p. 9-28
Date: 2011
Keywords: Stresogeninių situacijų įveika;Stresogeninių situacijų įveikos strategijos;Universiteto studentai;Stress coping;Stress coping strategies;University students
Abstract: Ivairus autoriai skirtingai klasi#kuoja stresogeniniu situaciju iveikos strategijas. Šiu strategiju struktura priklauso ir nuo kulturinio konteksto. Galima manyti, kad studentams, patiriantiems stresa akademineje aplinkoje, budinga kitokia stresogeniniu situaciju iveikos struktura, todel svarbu išsiaiškinti, kokias strategijas naudoja universiteto studentai Lietuvoje. Tyrimo tikslas – nustatyti universiteto studentu stresogeniniu situaciju iveikos strategiju struktura ir palyginti šiu strategiju naudojima vaikinu ir merginu grupese. Metodai. Tyrime dalyvavo 849*Vytauto Didžiojo universiteto studentai (154*vaikinai, 695*merginos). Tiriamuju amžius – 18–44*metai (20,4*±*2,5). Stresogeniniu situaciju iveikos strategijoms tirti naudotas „Stresogeniniu situaciju iveikos klausimynas“ („Coping Orientations of Problem Experience“) ir „Stresogeniniu situaciju iveikos instrumentas“ („Coping Inventory for Stressful Situations“). Rezultatai, išvados. Stresogeniniu situaciju iveikos faktorine analize atskleide, kad universiteto studentams budinga aštuoniu faktoriu stresogeniniu situaciju iveikos strategiju struktura. Stresogeninese situacijose universiteto studentai naudoja i problema nukreipta iveikos strategija, emociju išliejimo, socialines paramos paieškos, demesio nukreipimo, neigimo, atsigrežimo i religija, svaigalu vartojimo ir susitaikymo strategijas. Išskirtos studentu stresogeniniu situaciju iveikos strategijos pasižymi pakankamu patikimumu, Cronbacho alfa reikšmes svyruoja nuo 0,55 (susitaikymas) iki 0,91 (i*problema nukreipta iveika, atsigrežimas i religija, svaigalu vartojimas). Merginos dažniau pasitelkia emociju išliejimo, socialines paramos paieškos, demesio nukreipimo, atsigrežimo i religija strategijas, o*vaikinai – neigimo, svaigalu vartojimo ir susitaikymo strategijas
Di/erent authors di/erently classify stress coping strategies. Moreover structure of stress coping strategies depends on cultural background. It can be assumed that in the context of academic stress structure stress coping strategies in students sample may di/er. It is important to ascertain the structure of stress coping strategies in university students of Lithuania. The purpose of the study is to ascertain the structure of students’ stress coping strategies and compare stress coping strategies in male and female students. Material and methods. The study was conducted in the beginning of the semester. The study involved 849 (154*male, 695*female) students from Vytautas Magnus University. Students aged from 18 to 44*years (20.4*±*2.5). Stress coping was measured by Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and Coping Orientations of Problem Experience (COPE). Results and conclusions. CISS and COPE questionnaires were factorized. Factor analysis revealed 8*factors interpreted as problem-oriented coping, venting of emotions, seeking for social support, self-distraction, denial, religious coping, substance use and acceptance. Ascertained stress coping strategies have adequate reliability. Cronbach alpha ranged from 0.55 (acceptance) to 0.91 (problem-oriented coping, religious coping, substance abuse). Female students more often use stress coping strategies of venting of emotions, social support, self-distraction. Male students more often use such stress coping strategies as denial, substance abuse and acceptance
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32095/1/ISSN2345-024X_2011_V_8.PG_9-28.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32095
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

111
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.