Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32078
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šalaj, Jelena
Title: Buvimo patyrimas: sampratos problematika egzistencinėje-fenomenologinėje psichologijoje
Other Title: The concept of experience of being in existential-phenomenological psychology
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 8, p. 115-126
Date: 2011
Keywords: Būtis;Fenomenologija;Pasaulėbūtis;Pasaulėvaizdis;Being;Phenomenology;Worlding;Worldview
Abstract: Svarbą suprasti buvimo patyrimą reflektuoja psichoterapeutai, dirbantys su depresija sergančiais ligoniais ir pacientais, kurie skundžiasi apatija, negyvumo, nutolimo nuo gyvenimo būsena. Tačiau šiuolaikinė teorinė buvimo patyrimo samprata yra nenuosekli: „buvimo“ ir „buvimo patyrimo“ terminai iki šiol dar nevisiškai prigiję, gana retai mėginama susitarti dėl jų apibrėžimų, apie buvimo patyrimo fenomeną kalbama fragmentiškai, nebuvo aiškiai įvardytos priežastys, kurios sąlygoja metodologinės prieigos prie buvimo fenomeno keblumus. Suprantant buvimo patyrimo fenomenologinę struktūrą galima būtų įžvelgti aiškesnę kryptį tolesniems teoriniams ir empiriniams buvimo patyrimo tyrimams. Tikslas. Straipsnyje siekiame: 1) atskleisti, kaip buvimo patyrimas suprantamas egzistencinės-fenomenologinės psichologijos srityje, 2) išryškinti problemas, kurios kyla mėginant perteikti buvimo patyrimo sampratą, 3) pasiūlyti būdus iškilusioms problemoms įveikti. Metodika. Buvimo patyrimo fenomenas analizuojamas pagal egzistencinės-fenomenologinės psichologijos teoriją. Iš pradžių aptariame terminologijos ir metodologijos keblumus. Vėliau buvimo ir buvimo patyrimo reiškiniai nagrinėjami pagal Spinellio savasties koncepciją. Straipsnio pabaigoje suformuluojamas preliminarus modelis, aprašantis buvimo patyrimo fenomenologinę struktūrą. Rezultatai ir išvados. (a) Buvimą siūloma apibrėžti kaip intersubjektyviai patiriamą, kintantį ir kalba iki galo neišreiškiamą gyvenimo procesą, kuris atsiskleidžia per konkretų gyvenimo turinį kasdienybėje. (b) Buvimas yra gyvenimo procesas, o buvimo patyrimas – šio proceso struktūravimo padarinys. (c) Buvimo patyrimas gali būti suprastas dvejopai: kaip konkreti reikšmė – tai, ką subjektas vadina buvimo patyrimu; kaip reikšmės buvimui suteikimo procesas – tai, kaip subjektas priskiria konkrečias reikšmes savo buvimo patyrimui. (d) Pagal pasiūlytą preliminarų modelį, buvimo patyrimo fenomenologinę struktūrą sudaro gyvybingumo, gyvumo ir autentiškumo išgyvenimai.
Psychotherapist working with depressive patients and clients, who reflect feelings of deadness, apathy and disengagement in everyday life, notice the importance of experience of being in therapy, as well as in patient’s life in general. Unfortunately, the theoretical notion of “experience of being” is still problematic: terms ”being” and ”experience of being” do not have deep roots in psychology yet, different authors do not (show much attempts to make an agreements-eliminate ) agree on the way they use those terms. A need to find specific research methods, which would be adequate for the phenomena of being, is not clearly explicated. Clearer understanding of the phenomenological structure of experience of being could give direction to further theoretical and empirical investigations of the topic. Purpose. We seek 1) to conceptualize phenomena of being and experience of being in the existential-phenomenological psychology, 2) to reflect main problems, which arouse in this process and 3) to offer some potential decisions to defined problems. Method. The phenomena of experience of being is analyzed in the scope of existential-phenomenological psychology. First, we discuss some terminology and methodology problems. Second, phenomena of being and experience of being are analyzed relying on Spinelli’s notions of ”worlding“ and „worldview“. At the end the preliminary model of experience of being is proposed. Results and conclusions. (a) In this article being is understood as a ongoing ever-shifting life process, which man is not capable to grasp by words. (b) Being is understood as a process and experience of being – as an attempt to reflect upon being and to give some structure to it. (c) The notion of ”experience of being“ could be understood in two ways. On the one hand, it means the concrete meaning, which person gives to his/her own experience of being. On the other hand, the experience of being could be understood as the process of reflection upon and an attempt to impose structurally binding constituents on being. (d) Preliminary model of experience of being encompass three main axes, on which experience of being unfolds itself: experience of vitality, experience of aliveness and experience of authenticity.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32078
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32078
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 8

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.