Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32050
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ališauskienė, Milda;Samuilova, Ina
Title: Modernizacija ir religija sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje
Other Title: Modernization and religion in Soviet and Post-Soviet Lithuania
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011, nr. 2(3)
Extent: p. 67-81
Date: 2011
Keywords: Sovietinė modernizacija;Religingumas;Socializacija;Socialinė kontrolė;Soviet modernization;Religiosity;Socialization;Social control
Abstract: Straipsnyje aptariama modernizacijos proceso reikšmė individų religijai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. Remiantis teorinėmis įžvalgomis apie sovietinę modernizaciją, analizuojami interviu informantų, kurie patyrė religinę socializaciją ikisovietiniu ir sovietiniu laikotarpiu, atskleidžiami jų religinio gyvenimo ypatumai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. Straipsnį sudaro kelios dalys. Pirmojoje dalyje, remiantis sovietinę modernizaciją analizavusių autorių darbais, aptariama sovietinė modernizacija bei jos skirtumai, lyginant su vakarietiškąja. Antrojoje dalyje nagrinėjami informantų naratyvai, atskleidžiantys socialinės kontrolės, socializacijos ir gyvenimo sferų diferenciacijos reikšmę individų religiniam gyvenimui sovietinėje Lietuvoje ir šio gyvenimo atspindžius posovietinės Lietuvos religiniame gyvenime. Autorės teigia, kad, gilinantis į šiuolaikinės Lietuvos religinį gyvenimą, svarbu ištirti sovietinio laikotarpio religinę socializaciją ir religinio gyvenimo patirtis, kurioms įtaką darė sovietinė modernizacija ir priverstinė sekuliarizacija. Turimi duomenys leidžia manyti, kad tam tikri sovietinės modernizacijos aspektai padarė ir šiandien išliekančią įtaką individų religingumui bei jų kritiniam požiūriui į Katalikų bažnyčią ir dvasininkus
This paper analyzes the influence of modernization process for the individuals’ religion in Soviet and post-Soviet Lithuania. The analysis of the semi-structured interviews with respondents who experienced their religious socialization during pre-Soviet and Soviet period reveals the peculiarities of their religious life. This article consists of several parts. The first part based on the examination of the works on Soviet modernization discusses its differences from the Western modernization. The second part focuses on the analysis of respondents’ narratives; it demonstrates the influence of social control, socialization and differentiation on the individual religious life in Soviet Lithuania and reflects on the religious life in post-Soviet Lithuania. The authors argue that for the analysis of contemporary religious life it is important to examine religious socialization and religious experience influenced by the Soviet modernization. Available data suggest that certain aspects of the Soviet modernization have lasting impact on contemporary individuals’ religiosity and their critical attitude towards the Catholic church and clergy
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32050/1/ISSN2335-8777_2011_N_2_3.PG_67-81.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32050
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2011, nr. 2(3)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.