Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32037
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Griciūtė, Aušra
Title: Pagrindinės mokyklos mokinių depresijos simptomų ir psichinio atsparumo sąsajų ypatumai
Other Title: Analysis of association between depressive symptoms and resilience in secondary school student groups
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 9, p. 9-28
Date: 2011
Keywords: Depresijos simptomai;Psichinis atsparumas;Paaugliai;Depressive symptoms;Resilience;Adolescents
Abstract: Problema. Depresija vis labiau plinta tarp jaunimo. Lietuvoje iki 50 % paauglių jaučia depresijos požymius. Psichinį atsparumą formuoja apsauginiai veiksniai, procesai ir mechanizmai, padedantys sėkmingai įveikti stresorius, susijusius su didele psichopatologijos išsivystymo rizika. Formuluojama prielaida: kuo didesnis paauglių psichinis atsparumas, tuo žemesnis bendras depresijos simptomų įvertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti depresijos simptomų ir psichinio atsparumo raiškos ir tarpusavio ryšio ypatumus 5–7 ir 8–10 klasių mokinių grupėse. Metodikos. Tiriamieji užpildė Depresijos simptomų įvertinimo klausimyną, kuris sudarytas pagal diagnostikos kategorijų aprašymus (DSM-IV ir TLK-10); Psichinio atsparumo skalę paaugliams (Resilience Scale for Adolescents READ, O. Hjemdal). Buvo įvertintos tiriamųjų socialinės-demografinės charakteristikos. Tyrimas vyko 2008 metais. Buvo ištirti 255 (129 merginos, 126 vaikinai) 5–7 ir 8–10 klasių mokiniai iš trijų Kauno miesto mokyklų. Rezultatai, išvados. Nustatyta, kad 8–10 klasių merginų grupėje bendras depresijos simptomų įvertinimas yra aukštesnis, palyginti su jaunesnėmis mokinėmis, o psichinis atsparumas 5–7 ir 8–10 klasių merginų grupėse yra panašus. 5–7 ir 8–10 klasių vaikinų bendras depresijos simptomų įvertinimas panašus, tačiau psichinis atsparumas 8–10 vaikinų grupėje yra mažesnis, palyginti su jaunesnių vaikinų grupe. Tyrimas parodė, kad 5–7 ir 8–10 klasių vaikinams bei 8–10 klasių merginoms, pasižymintiems didesniu psichiniu atsparumu, mažiau būdingi depresijos simptomai. Pagal gautus duomenis galima tiksliau diferencijuoti rizikos grupes, numatyti efektyvesnes prevencinių programų poveikio kryptis.
Background. Depression in today’s youth population is increasing. About 50 % of adolescents in Lithuania have symptoms of depression. Resilience has been defined as having protective factors, which are processes and mechanisms that contribute to a good outcome despite experiences with stressors shown to carry significant risk for developing psychopathology. The assumption that adolescent students’ have depressive symptoms negatively related to their resilience, was formulated. Purpose. The aim of the study was to investigate the level of expression and peculiarities in the relationship between depressive symptoms and resilience in 5th - 7th and 8th - 10th grade student groups. Material and Method. Students completed the self-report of Depressive symptoms questionnaire; which was formulated according diagnostic criteria (DSM-IV, TLK-10) and the Resilience Scale for Adolescents (READ, O. Hjemdal). The study took place in 2008. The sample included 255 students (129 girls, 126 boys) from three schools in Kaunas, Lithuania. Results. It was found that female adolescents in the 8th-10th grade group had higher levels of depressive symptoms in comparison with the younger female group, and resilience in 5th-7th and 8th-10th grade female adolescent groups are similar. Levels of depressive symptoms in male adolescents in 5th-7th and 8th-10th grade groups are similar, but the resilience of 8th-10th grade male adolescents is lower compared with the younger male group. A statistically significant negative relationship between the depressive symptoms and resilience was established in 5th-7th and 8th-10th grade male and 8th-10th grade female adolescent groups. Conclusion. The results obtained help differentiate more specific risk groups and may help to provide more effective prevention programs.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32037
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32037
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 9

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.