Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDomanskaitė-Gota, Vėjūnė
dc.contributor.authorGailienė, Danutė
dc.contributor.authorKazlauskas, Evaldas
dc.contributor.authorVaskelienė, Ieva
dc.date.accessioned2016-09-30T08:02:24Z
dc.date.available2016-09-30T08:02:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn2345-024X
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/32033
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/32033-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – atskleisti komunikacijos šeimoje apie tėvų patirtas politines represijas (tremtis ir politinius įkalinimus) per sovietinę okupaciją Lietuvoje ypatumus. Remdamiesi psichotraumatologijos tyrimų duomenimis, kėlėme prielaidą, kad komunikacijai apie tėvų trauminius išgyvenimus būdingas vengimas kalbėti šia tema ir neigiamas pokalbių poveikis antrajai kartai. Metodika. Tyrime dalyvavo 145 antrosios kartos atstovai, kurių bent vienas iš tėvų turi oficialų nukentėjusiojo nuo sovietų politinių represijų statusą. Kiekvienas iš jų užpildė paštu gautą autorių sudarytą klausimyną. Klausimyne buvo prašoma nurodyti demografinius duomenis ir atsakyti į atvirus klausimus apie komunikaciją su tėvais jų patirtų politinių represijų tema. Atlikta atsakymų į atvirus klausimus teminė analizė. Rezultatai, išvados. Antroji karta apie tremtis ir įkalinimus sužinojo vaikystėje iš savo tėvų. Daliai tyrimo dalyvių šie atsiminimai buvo įdomūs, turėjo teigiamą poveikį, pavyzdžiui, skatino didžiuotis tėvais, kitiems tyrimo dalyviams tėvų represijų tema buvo skaudi, kėlė neigiamus jausmus (baimę, pyktį). Komunikacijai represijų tema būdingas vengimas kalbėti ir paslapties motyvas, kuriuos iš dalies lėmė sovietinio režimo socialinės ir politinės aplinkybės.lt_LT
dc.description.abstractPurpose. The goal of the study was to analyze communication about parents’ experiences of political oppression in Lithuania (deportation to Siberia or political imprisonment) among second generation survivors during the Communism regime. We assumed that survivors’ traumatic experiences have an impact on adult offspring of survivors, and communication might involve avoidance in talking about parents political violence experiences. Materials and methods. One Hundred Forty-Five second generation survivors, who had at least one parent whom experienced political imprisonment or forced displacement during the Soviet occupation in Lithuania participated in our study. Mailed questionnaires included demographic data and open questions about communication with their parents concerning the parents political oppression. Thematic analysis was used to analyze qualitative data. Results and conclusions. Second generation participants found out about the forced displacement and political imprisonment of their parents during childhood. For some of the participants these memories were interesting and had a positive impact, for example, they were proud of their parents. For other participants, the topic of their parents oppression was painful and caused negative feelings such as fear and anger. While there was no direct question in the questionnaire concerning the topic of oppression, it was still mentioned in the participants’ answers. One characteristic feature of communication about oppression is silence and mystery. This was partly determined by the social and political circumstances of the soviet regime.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofInternational journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 9, p. 91-104en_US
dc.rightsSutarties data 2012-11-06, nr. A1210, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectTraumalt_LT
dc.subjectSovietų politinės represijoslt_LT
dc.subjectAntroji kartalt_LT
dc.subjectKomunikacijalt_LT
dc.subjectPolitical oppressionen_US
dc.subjectSecond generationen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.titleKomunikacija apie patirtas politines represijas šeimoje: tarpgeneracinis aspektaslt_LT
dc.title.alternativeCommunication about political oppression: second generation studyen_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc159.9 Psichologija / Psychology
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 9
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

159
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.