Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32033
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Domanskaitė-Gota, Vėjūnė;Gailienė, Danutė;Kazlauskas, Evaldas;Vaskelienė, Ieva
Title: Komunikacija apie patirtas politines represijas šeimoje: tarpgeneracinis aspektas
Other Title: Communication about political oppression: second generation study
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2011, [Vol.] 9, p. 91-104
Date: 2011
Keywords: Trauma;Sovietų politinės represijos;Antroji karta;Komunikacija;Political oppression;Second generation;Communication
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti komunikacijos šeimoje apie tėvų patirtas politines represijas (tremtis ir politinius įkalinimus) per sovietinę okupaciją Lietuvoje ypatumus. Remdamiesi psichotraumatologijos tyrimų duomenimis, kėlėme prielaidą, kad komunikacijai apie tėvų trauminius išgyvenimus būdingas vengimas kalbėti šia tema ir neigiamas pokalbių poveikis antrajai kartai. Metodika. Tyrime dalyvavo 145 antrosios kartos atstovai, kurių bent vienas iš tėvų turi oficialų nukentėjusiojo nuo sovietų politinių represijų statusą. Kiekvienas iš jų užpildė paštu gautą autorių sudarytą klausimyną. Klausimyne buvo prašoma nurodyti demografinius duomenis ir atsakyti į atvirus klausimus apie komunikaciją su tėvais jų patirtų politinių represijų tema. Atlikta atsakymų į atvirus klausimus teminė analizė. Rezultatai, išvados. Antroji karta apie tremtis ir įkalinimus sužinojo vaikystėje iš savo tėvų. Daliai tyrimo dalyvių šie atsiminimai buvo įdomūs, turėjo teigiamą poveikį, pavyzdžiui, skatino didžiuotis tėvais, kitiems tyrimo dalyviams tėvų represijų tema buvo skaudi, kėlė neigiamus jausmus (baimę, pyktį). Komunikacijai represijų tema būdingas vengimas kalbėti ir paslapties motyvas, kuriuos iš dalies lėmė sovietinio režimo socialinės ir politinės aplinkybės.
Purpose. The goal of the study was to analyze communication about parents’ experiences of political oppression in Lithuania (deportation to Siberia or political imprisonment) among second generation survivors during the Communism regime. We assumed that survivors’ traumatic experiences have an impact on adult offspring of survivors, and communication might involve avoidance in talking about parents political violence experiences. Materials and methods. One Hundred Forty-Five second generation survivors, who had at least one parent whom experienced political imprisonment or forced displacement during the Soviet occupation in Lithuania participated in our study. Mailed questionnaires included demographic data and open questions about communication with their parents concerning the parents political oppression. Thematic analysis was used to analyze qualitative data. Results and conclusions. Second generation participants found out about the forced displacement and political imprisonment of their parents during childhood. For some of the participants these memories were interesting and had a positive impact, for example, they were proud of their parents. For other participants, the topic of their parents oppression was painful and caused negative feelings such as fear and anger. While there was no direct question in the questionnaire concerning the topic of oppression, it was still mentioned in the participants’ answers. One characteristic feature of communication about oppression is silence and mystery. This was partly determined by the social and political circumstances of the soviet regime.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32033
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32033
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2011, [vol.] 9

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

159
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.