Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/32026
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Harper, David;Tucker, Ian;Ellis, Darren
Title: Transformative processes of agency : information technologies and the production of digitally mediated selves
Other Title: Transformaciniai veiksmo procesai: informacinės technologijos ir skaitmeniškai medijuojamų „aš“ gamyba
Is part of: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2012, nr. 3(1), p. 9-24
Date: 2012
Keywords: Information societies;Agency;Surveillance;Everyday life;Informacinės visuomenės;Veiksmas;Sekimas;Kasdienis gyvenimas
Abstract: New media technologies are becoming an increasingly prominent constituent of everyday living, with their proliferation presenting new challenges to key aspects of the self, namely agency and identity. The potential recalibration of these notions comes about through new forms of agency being produced when information technologies play an increasingly powerful role in our lives. In this context agency is not something that can be reified and easily measured, or understood as solely intentional human action. Instead, agency is understood as something that comes to be as practices of life making. We take up these ideas in relation to people’s experiences with information technologies. Through semi-structured interviews with members of the public from London and the South East of the UK, we analyse how information technologies potentially recalibrate people’s subjectivity through informational agency. Participants’ engagements with information technologies are more nuanced and complex than a ‘either good or bad’ distinction. This is one of the analytic foci of the paper, as information technologies, even when viewed with suspicion or as creating concern, are often willfully utilised due to the perceived benefits they can bring. We focus on the potential technologisation of identity and subjectivity through arguing that new forms of digitally mediated selves are produced when daily lives come to be defined more by information than by the flesh and blood of our bodies. We conclude by drawing attention to challenges facing our experiences, and understandings of, subjectivity brought about by the relentless informationalisation of life.
Naujųjų medijų technologijos tampa vis svarbesne kasdienio gyvenimo sudedamąja dalimi. Šių technologijų plėtra meta naujų iššūkių esminiams individualaus „aš“ aspektams – veiksmui ir tapatybei. Potencialiai šias sąvokas patikrinti įmanoma naudojantis naujomis veiksmo formomis, informacinėms technologijoms ėmus vaidinti vis didesnį vaidmenį mūsų gyvenimuose. Šiame kontekste veiksmas nėra tai, ką galima sukonkretinti ir lengvai išmatuoti arba suvokti kaip išimtinai intencionalų žmogišką veiksmą. Veiksmą reikia traktuoti kaip tai, kas tampa gyvenimą kuriančiomis praktikomis. Šias idėjas straipsnio autoriai pritaiko aptardami asmenų patirtis, susijusias su informacinėmis technologijomis. analizuojant pusiau struktūruotus interviu su informantais iš Londono ir Jungtinės Karalystės pietryčių dalies, siekiama parodyti, kaip informacinės technologijos informaciniu veiksmu potencialiai transformuoja asmenų subjektyvumą. informantų naudojimasis informacinėmis technologijomis yra sudėtingesnis ir turi daugiau niuansų, nei juos gali aprašyti „arba gerai, arba blogai“ takoskyra. net ir tada, kai į šias technologijas žvelgiama įtariai ar susirūpinus, jos naudojamos turint omenyje jų įsivaizduojamą naudą. Koncentruojantis į potencialų tapatybės ir subjektyvumo technologizavimą, straipsnyje teigiama: skaitmeniniu būdu medijuojamos naujos „aš“ formos iškyla tada, kai kasdienius mūsų gyvenimus vis labiau apibrėžia ne mūsų kūnai, o informacija. Straipsnis baigiamas svarstymais apie iššūkius, su kuriais susiduria mūsų patirtys, ir reflekcijomis apie subjektyvumo, kurį formuoja nepaliaujamas gyvenimo informacionalizavimas, sampratas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/32026
https://hdl.handle.net/20.500.12259/32026
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2012, nr. 3(1)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

43
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.