Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31981
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Wongwanich, Suwimon;Tangdhanakanond, Kamonwan
Title: Teacher attitude and needs assessment concerning the use of student portfolio assessment in Thailand’s educational reform process
Other Title: Mokytojų nuostatų ir poreikių, susijusių su portfolio metodo taikymu mokinių pasiekimams vertinti, analizė Tailando švietimo reformos procese
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2012, [Vol.] 10, p. 71-88
Date: 2012
Keywords: Portfolio;Attitude;Needs assessment;Education reform;Nuostatos;Poreikių įvertinimas;Švietimo reforma
Abstract: Background. Education reform in Thailand includes curriculum reform, teaching and learning reform, and assessment reform. Regarding the assessment reform, a new student learning assessment method including portfolio assessment is introduced. However, teachers did not change student learning assessment methods and student achievement in the five main subjects remained at a low level in the first decade of educational reform. This provides a good opportunity to study how teachers view the use of and how they see a need for student portfolio assessment. Purpose. The purposes of the present study were (a) to examine teachers’ attitude towards the use of student portfolio assessment in the educational reform process, and (b) to examine teachers’ needs concerning the use of student portfolio assessment in the educational reform process. Material and Methods. Two hundred and forty two elementary school teachers participated in this study. Questionnaires were sent out to collect data. Results. Results indicated that, overall, teachers had positive attitude towards the use of student portfolio assessment but they also had needs in all of the steps of using student portfolio assessment. Teachers had most critical needs in the use of student portfolio assessment in the step of selecting products and reflecting on the selected products, followed by the step of revising and evaluating products, and the step of utilizing portfolio assessment results, respectively. Conclusions. Workshop training sessions on the use of student portfolio assessment should be provided for teachers. The step of selecting products and reflecting on the selected products, the step of revising and evaluating products, as well as the step of utilizing portfolio assessment results should be heavily emphasized in the training sessions.
Problema. Tailande vykdoma švietimo reforma siekia reformuoti mokymo turinį, mokymo ir mokymosi bei mokymosi pasiekimų įvertinimo metodus. Portfolio metodas siūlomas kaip vienas iš galimų mokinių pasiekimų įvertinimo būdų. Tačiau mokytojai nenoriai keičia įprastus mokinių įvertinimo būdus naujais, nors dešimtmetį vykdomos reformos pagrindinių penkių mokymosi dalykų rezultatai išlieka žemi. Todėl verta gilintis, kaip mokytojai vertina portfolio metodą ir kaip supranta tokio vertinimo poreikį. Tikslas. Šiuo tyrimu keliami tikslai: a) įvertinti mokytojų nuostatas į portfolio metodo taikymą mokinių mokymosi pasiekimams vertinti vykstančios švietimo reformos kontekste; b) įvertinti mokytojų poreikius, susijusius su portfolio metodo taikymu mokinių mokymosi pasiekimams vertinti. Metodikos. Tyrime dalyvavo 242 pradinės mokyklos mokytojų. Duomenims rinkti pasitelkti klausimynai. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad mokytojai bendrai teigiamai vertina portfolio metodo taikymą mokinių pasiekimams vertinti, bet jiems reikia pagalbos įgyvendinant atskirus šio metodo etapus. Mokytojams reikia pagalbos įvertinti, kokią mokinių produkciją įtraukti į portfolio vertinimą bei kaip ją reflektuoti, kaip pasirinktus produktus koreguoti ir vertinti bei kaip panaudoti portfolio įvertinimo rezultatus. Išvados. Tyrimas parodė, kad mokytojams turi būti organizuojami seminarai, kuriuose būtų mokoma tinkamai taikyti portfolio įvertinimo metodą. Mokymų metu turėtų būti suteikiamos žinios, kaip tinkamai pasirinkti vertinimo produktus ir juos reflektuoti, kaip peržiūrėti ir vertinti bei kaip prasmingai panaudoti portfolio metodu gautus įvertinimo rezultatus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31981
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31981
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2012, [vol.] 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.