Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31965
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pranaitytė, Giedrė
Title: Considerations about the new institutionalism as an effective instrument for the analysis of institutional design
Other Title: Svarstymai apie naująjį institucionalizmą kaip veiksmingą institucinio dizaino analizės instrumentą
Is part of: Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 8 (2010)
Extent: p. 157-182
Date: 2010
Keywords: Senasis institucionalizmas;Naujasis institucionalizmas;Institucinė kaita;Institucinis dizainas;Totalitarinės ir demokratinės valstybės;Istorinis institucionalizmas;Racionalaus pasirinkimo institucionalizmas;Sociologinis institucionalizmas;Old institutionalism;New institutionalism;Institutional change;Institutional design;Totalitarian and democratic states;Historical institutionalism;Rational choice institutionalism;Sociological institutionalism
Abstract: Straipsnyje pateiktas skirtingų nuomonių apie institucinę kaitą vertinimas bei jų analizė atsižvelgiant į svarbias aktualijas. Šiame kontekste institucinė kaita suvokiama kaip įvairialypis socialinis ir politinis fenomenas. Daug dėmesio skiriama moksliniams svarstymams apie senąjį ir naująjį institucionalizmą. Be to, nagrinėjamos žymių mokslininkų Jameso G. Marcho, Johano P. Olseno, Kathleen Thelen, Philipo Pettito ir Sveno Steinmo įžvalgos apie institucinį dizainą bei įvairių reformų galimybes demokratinėse ir totalitarinėse valstybėse. Galiausiai plačiai aptariami svarbūs teoriniai aspektai, glaudžiai susiję su istoriniu institucionalizmu, racionalaus pasirinkimo institucionalizmu ir sociologiniu institucionalizmu. Aptariamiems teoriniams klausimams iliustruoti pasitelkti praktiniai pavyzdžiai, atskleidžiantys Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančių institucijų ypatumus ir joms iškylančius iššūkius, kurie dažnai paveikia vidaus ir užsienio politikos tendencijas
This article is devoted to the analysis of various attitudes towards institutional change as a social and political phenomenon. Much attention is paid to major scholarly observations about the old institutionalism and the new institutionalism. Besides, numerous insights on institutional design and possibilities of different reforms and changes in democratic and totalitarian states are examined. Finally, some important aspects related to historical institutionalism, rational-choice institutionalism and sociological institutionalism are discussed in more depth. To make the article more vivid, some practical examples taken from Lithuanian and international contexts are presented as well
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31965/1/2335-7185_2010_V_8.PG_157-182.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31965
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2010, [t.] 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.