Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31939
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kalanta, Marius
Title: Kapitalizmo įvairovės prieiga : diskurso vaidmuo aiškinant koordinavimo procesą
Other Title: Varieties of capitalism: the role of discourse in explaining coordination
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, nr. 3(2)
Extent: p. 29-50
Date: 2012
Keywords: Kapitalizmo įvairovės prieiga;Kapitalizmas;Diskursas;Rinkos koordinavimas;Strateginis koordinavimas;Varieties of capitalism;Market coordination;Strategic coordination;Capitalism;Discourse
Abstract: Koordinavimas kapitalizmo įvairovės prieigoje leidžia apibrėžti būdus, kuriais ekonominiai veikėjai palaiko santykius politinės ekonomikos sferose. Šie būdai yra svarbiausias kapitalizmo tipų skiriamasis bruožas. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, nuo ko priklauso tai, kad politinėje ekonomikoje vyrauja tam tikras koordinavimo būdas, kuriuo pasiekiama tam tikra koordinavimo pusiausvyra. Kapitalizmo įvairovės prieiga siūlo du atsakymus. Visų pirma koordinavimas priklauso nuo atitinkamą koordinavimo būdą palaikančių institucijų egzistavimo. Antra, be institucijų, reikalingos ir specifinės veikėjų savybės, vadinamos bendru žinojimu. Šios savybės įgalina veikė- jus prognozuoti tarpusavio elgesį ir projektuoti lūkesčius laukiamos koordinavimo baigties atžvilgiu. Koordinavimą palaikančias institucijas gali sukurti politinė lyderystė, o bendrą žinojimą gali formuoti hegemoninis įtvirtinimas. Šiame straipsnyje koordinavimas laikomas reikšmės kūrimo ir keitimosi ja procesu. Naudojantis diskurso priemonėmis, kurios grindžiamos Paulo Ricoeuro diskurso teorija ir Romano Jacobsono diskurso modeliu, ir nagrinėjant koordinavimo būdus išskiriami reikšmės formavimuisi esminiai veiksniai. Jie žymi ir bendrą žinojimą, būtiną konkrečiam koordinavimo būdui. Šis bendras žinojimas yra susijęs su rinkos kodo pripažįstamumu ir jo naudojimo įgūdžiais. Strateginio koordinavimo procese svarbus ir veikėjų pasitikėjimas vienas kitu, jų ankstesnių sąveikų patirtis. Abiem atvejais bendras žinojimas, kaip rinkos kodas ir kaip bendras kontekstas, yra veiksnys, kurį galima įtvirtinti kaip hegemoninį
This article analyzes coordination that in the Varieties of capitalism (Voc) approach is described as ways in which firms and other actors engage in political-economic relations. it answers the question about the main conditions influencing the establishment of coordination and the achievement of particular coordination equilibriums in political economy. The Voc approach proposes two answers. firstly, coordination depends on institutions supporting its particular way. Secondly, particular actors’ qualities called common knowledge are necessary. These qualities enable actors to estimate expected behavior of each other and predict equilibriums reached during coordination. While the support of political leadership can enable coordinating institutions and while coordination equilibriums are not achieved easily, common knowledge is an object of hegemonic support. in order to analyze the “openness” of coordination to hegemonic support, coordination is understood as a process of production and exchange of meaning. By applying analytical tools of discourse based on Paul ricoeur’s discourse theory and roman Jacobson’s discourse model, basic factors influencing the way meaning is established in discursive coordination are identified. These factors also refer to common knowledge that is specific to each way of coordination. market coordination is based on the common knowledge connected to the acceptance of market code and its application skills. Strategic coordination relies on actors’ context, which includes trust and experiences of their past interactions. in both cases common knowledge related to market code and common knowledge related to context are the factors open to hegemonic influence
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31939/1/ISSN2335-8777_2012_N_3_2.PG_29-50.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31939
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2012, nr. 3(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.