Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31931
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Borusevičiūtė, Miranda
Title: Islamo vertybinis demokratiškasis pradas
Other Title: Origin of islamic democratic values
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2011, [T.] 9, p. 7-26
Date: 2011
Keywords: Islamas;Demokratija;Demokratizacija;Teisingumas;Islam;Democracy;Democratization;Justice
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos demokratijos perspektyvos islamiškoje sociokultūrinėje ir politinėje erdvėje. Demokratizacijos projektas islamo pasaulyje susiduria su stipria islamizmo opozicija, kuris įmanomais būdais, pasitelkęs religinę islamo retoriką, bando įteigti pasaulinei bendruomenei, kad demokratija ir islamas vertybiškai yra nesuderinami dalykai. Taip implikuojama, kad fundamentalios vertybės ir principai, kurias gina konstitucinė demokratija, yra neįmanomi islamo visuomenėse. Atlikta analizė leidžia teigti: islamas ir demokratija nėra vienas kitam priešiški. Esminis jų suderinamumo ryšys glūdi vertybėse ir principuose, kuriuos išaukština islamas ir kuriuos gina konstitucinė demokratija. Islamo kultūros turi viską, ko reikia kuriant demokratiją ir einant teisinės valstybės link, tačiau tai pareikalaus ypač radikalių veiksmų – modernios teisingumo sampratos, o su ja ir visos Shari’ah reinterpretacijos, siekiant sugrįžti prie vertybinio teisingumo ir tik taip idėjiškai artėti prie Dievo.
The article analyzes perspectives for democracy in the Islamic socio-cultural and political region. In Islamic world the democratization project meets strong Islamism opposition, which uses Islamic rhetoric and tries to convince the world community that democracy does not conform to the norms of Islam. It has been claimed that by virtue democracy and Islam are just incompatible, implying that fundamental values and principles protected by constitutional democracy are impossible in Islamic nations. However, the conducted analysis proves otherwise. Islam and democracy are not adversaries. On the contrary, they are united by the same fundamental values and principles, which are cherished by Islam and protected by constitutional democracy. Islamic nations have everything in order to build democracy and go toward the rule of law state. Yet it will require extremely radical actions – re-interpretation of contemporary concept of justice as well as the entire Shari’ah reverting to justice as a virtue. And only in this way it will become possible by the idea walk toward God.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31931
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31931
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2011, [t.] 9

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

116
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.