Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31927
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Jonynienė, Jolita;Kern, Roy M
Title: Individual psychology lifestyles and parenting style in Lithuanian parents of 6-to-12-year olds
Other Title: Lietuvos tėvų, auginančių 6–12 metų vaikus, gyvenimo stiliaus individualiosios psichologijos požiūriu sąsajos su vaiko auklėjimo stiliumi
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology:a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 11 (2012)
Extent: p. 89-117
Date: 2012
Keywords: Asmenybė;Baumrind, Diana;Gyvenimo stilius;Individualioji psichologija;Vaiko auklėjimo stilius;Baumrind, Diana;Individual psychology;Lifestyle;Parenting style;Personality
Abstract: Nors mokslinėje literatūroje nemaža tyrimų, pagrindžiančių tėvų asmenybės ir vaikų auklėjimo sąsajas, dauguma jų gana riboti. Juose dažniausiai remiamasi Didžiojo penketo asmenybės savybių modeliu, analizuojama vaikų auklėjimo psichopatologija ar neigiami aspektai, o tyrimo imtis neretai sudaro paauglių tėvai. Tyrimo tikslas. Tyrimu siekta papildyti mokslinę literatūrą, nustatyti sąsajas tarp Lietuvos tėvų asmenybės arba gyvenimo stiliaus, kaip teigiama Individualiojoje psichologijoje, bei vaikų auklėjimo stiliaus pagal Dianą Baumrind. Metodikos. Tyrimo metodais pasirinktos adleriškos tarpasmeninės sėkmės skalės (Versija suaugusiesiems; BASIS-A; Wheeler, Kern, & Curlette, 1993) bei Vaiko auklėjimo stilių ir dimensijų klausimynas (Trumpoji versija; PSDQ-Short Version; Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart, 2001). Tyrime dalyvavo 615 tėvai iš septynių Lietuvos miestų, bet tyrime panaudoti tik 577 tiriamųjų duomenys. Rezultatai ir išvados. Duomenų analizė atskleidė, kad dauguma gyvenimo stiliaus temų yra susijusios su autoritetiniu ir autoritariniu vaiko auklėjimo stiliais pagal Dianą Baumrind. Nustatyta, kad prognostinės vertės autoritetiniam ir autoritariniam auklėjimo stiliams turėjo Priklausymo / Socialinio intereso, Atsargumo, Pripažinimo siekio bei Šiurkštumo, Perfekcionizmo, Švelnumo skalės. Vis dėlto tyrimo rezultatus palyginus su Šiaurės Amerikos autorių tyrinėjimais, panašumų nustatyta nedaug
Although numerous research studies related to the connection between parents’ personality and parenting have continually supported the signi!cance of personality as an important variable in predicting parenting behaviors, the !ndings are mostly limited to the !ve-trait personality model, parental psychopathology or the samples of adolescents’ parents. Purpose. In this research study we examined the relationship of the personality construct of lifestyle proposed in the theory of Individual Psychology and parenting styles based on Baumrind’s parenting model with a Lithuanian sample. Materials and Methods. The Basic Adlerian Scales for Interpersonal Success-Adult Form (BASIS-A; Wheeler, Kern, & Curlette, 1993) and the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire – Short Version (PSDQ-Short Version; Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart, 2001) were administered to 615 parents from seven Lithuanian cities. The !nal sample consisted of 577 parents. Results and Conclusions. The !ndings of the study were that a large number of lifestyle personality attributes measured by the BASIS-A were interrelated to the authoritative and authoritarian parenting styles as described by Baumrind. The most relevant prognostic value !ndings were related to the Belonging/ Social Interest, Being Cautious and Wanting Recognition major scales and the Harshness, Striving for Perfection and Softness supporting scales related to the authoritative and authoritarian parenting styles. When the results of this study were compared to previous research in North America, there were modest similarities in !ndings
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31927/1/ISSN2345-024X_2012_V_11.PG_89_117.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31927
http://dx.doi.org/10.7220/1941-7233.11.5
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2012, [vol.] 11
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.