Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31921
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Didvalis, Linas
Title: Penkioliktoji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencija : Japonijos pozicija ir ją lėmę veiksniai
Other Title: 15th conference of the parties to the united nations framework convention on climate change: Japan’s position and factors that caused it
Is part of: Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 9 (2011)
Extent: p. 119-141
Date: 2011
Keywords: Klimato kaitos politika;Japonija;COP15;Dviejų lygių žaidimai;Climate change politics;Japan;COP15;Two-level games
Abstract: Pasitelkus dviejų lygių žaidimų teoriją, straipsnyje analizuojamos priežastys, lėmusios ambicingą Japonijos poziciją penkioliktojoje Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijoje. Tai daroma išskiriant vidaus ir užsienio įtakos grupes, suinteresuotas šalies tarptautiniais įsipareigojimais, nagrinėjant jų tarpusavio ryšius ir lyginant stipriausių grupių pozicijas su oficialiais Japonijos siekiais. Tyrimo rezultatai parodė, jog didžiausią įtaką šalies įsipareigojimams darė 2009 m. vasaros pabaigoje rinkimus laimėjusi Demokratų partija, siekdama užsitikrinti visuomenės palaikymą ir išnaudoti šalies technologinį potencialą įgyvendinant klimato kaitos priežastis slopinančius projektus. Stengdamiesi įgyvendinti savo planus, demokratai nesusidūrė su stipriais oponentais vidaus politikoje, nes sulaukė gyventojų pritarimo, nebuvo užmezgę glaudžių ryšių su verslo kompanijomis ir laikėsi anksčiau priimtų strateginių dokumentų. Užsienio politikoje Japonija nebuvo susaistyta didelių dvišalių ar daugiašalių įsipareigojimų, buvo palaikoma ES ir kitų įtakingų tarptautinių veikėjų
By using two-level game theory this paper analyses factors that caused Japan’s ambitious position in the 15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Analysis is done by finding local and international lobby groups that are concerned with Japan’s international obligations, examining their inter-relations, and comparing their positions with official Japan’s aims. The results of the paper showed that the biggest influence on Japan’s position was Democratic Party which won the election at the end of summer 2009. It was seeking to get support of the society and to use country’s technological potential to accomplish projects mitigating causes of climate change. By fulfilling their plans, the democrats did not meet strong opposing powers at home, because they had support from the citizens, did not have close relationship with business lobby, and were following previously approved strategic documents. In international area Japan was not bind by bilateral or multilateral agreements, and had support from EU and other influential international actors
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31921/1/2335-7185_2011_V_9.PG_119_141.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31921
Affiliation(s): Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2011, [t.] 9
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.