Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31894
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Frėjutė-Rakauskienė, Monika
Title: The Impact of the EU membership on ethnic minority participation. Parties of Lithuanian ethnic minorities in the European parliament elections
Other Title: Europos Sąjungos įtaka šalių narių etninių mažumų politiniam dalyvavimui: Lietuvos etninių mažumų partijos rinkimuose į Europos parlamentą
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2011, [T.] 10, p. 7-30
Date: 2011
Keywords: Parties of Lithuanian ethnic minorities;Electoral action of poles in Lithuania;Lithuanian Russian union;Russian Alliance;Political participation;Elections to European parliament;Lietuvos etninių mažumų politinės partijos;Lietuvos lenkų rinkimų akcija;Lietuvos rusų sąjunga;Politinė partija;Rusų aljansas;Politinis dalyvavimas;Rinkimai į Europos parlamentą
Abstract: The article analyzes the European Union’s influence on the political participation of ethnic minorities in first and second European elections held after Lithuania’s accession to the EU in 2004 and 2009. The author provides a brief theoretical overview of the EU’s influence on Member States regarding ethnic minority policy, representation of ethnic minorities and ethnic minority participation in the politics. Analysis of the programs and strategies to attract voters in European Parliament elections of political parties representing ethnic minorities finds that the European issues and European values hadn’t significant effect (with exceptions in 2009) on electoral programs and patterns of political participation. However, Polish and Russian ethnic minority political parties in shaping the strategies of the coalition or joint electoral list in 2004 and 2009 EP elections were not directly intended to win seats in the EP, but testing these strategies for the upcoming parliamentary elections in 2004 and municipal council elections in 2011.
Straipsnyje nagrinėjama Europos Sąjungos (ES) įtaka etninių mažumų politiniam dalyvavimui pirmuosiuose ir antruosiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose, įvykusiuose Lietuvoje 2004 ir 2009 metais. Pateikta trumpa teorinė apžvalga apie ES įtaką etninei politikai, etninių mažumų atstovavimui ir politiniam dalyvavimui šalyse narėse. Analizuojant etninėms mažumoms atstovaujančių partijų programas ir strategijas, skirtas rinkėjams į EP rinkimus pritraukti, prieita prie išvados: Europos problemos ir vertybės neturėjo ryškesnės įtakos (su išimtimis 2009 metais) etninių mažumų partijų rinkiminėms programoms ir politinio dalyvavimo modeliams (strategijoms). Vis dėlto, lenkų ir rusų etninių mažumų politinių partijų strategijomis formuojant koaliciją arba bendrą rinkimų sąrašą, 2004 ir 2009 metų EP rinkimais nebuvo tiesiogiai siekiama laimėti vietų Europos Parlamente – norėta šias strategijas išbandyti prieš 2004 metų Seimo ir 2011 metų Savivaldybių tarybų rinkimus.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31894
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31894
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2011, [t.] 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.