Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31890
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vaitkus, Artūras
Title: Secesionizmo aporija tarptautiniuose santykiuose : idealizmas (liberalizmas) versus
Other Title: Aporia of secessionism in international relations : idealism (liberalism) versus realism
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2011, [T.] 10, p. 105-125
Date: 2011
Keywords: Secesija;Apsisprendimo teisė;Separatizmas;Idealizmas;Realizmas;Secession;Self-determination;Separatism;Idealism;Realism
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama secesijos aporija kaip fundamentali tarptautinių santykių problema. Secesijos, kuri apibrėžiama kaip modernus politinis fenomenas, aporiškumas reiškia imanentinį jos traktavimo sąlygiškumą tarptautiniuose santykiuose. Siekiama pagrįsti, jog šis sąlygiškumas kyląs iš skirtingų filosofinių ir teorinių tarptautinių santykių idėjinių stovyklų idealizmo ir realizmo postulatų sąveikos: idealizmo teorinė pozicija sudaro prielaidas legitimuoti secesijos fenomeną tarptautiniuose santykiuose, o realizmo mokyklos teorinės prielaidos suponuoja griežtą opoziciją šio fenomeno atžvilgiu.
In this article „Aporia of secessionism in international relations: Idealism (Liberalism) versus Realism” analyzed aporia of secessionism as fundamental problem in international relations. Aporia of secession, which is defined as a modern political phenomenon, means its legitimacy insolubility in international relations. The leading goal of this article is to justify that this insolubility emergent from different international relations theories (Idealism and Realism) theoretical positions: theoretical assumptions of Idealism legitimating secessionism in international relations, whereas the theoretical assumptions of Realism presuppose strong opposition to the secessionism. It is stated that these theories produces international context is not the only factor of secessionism aporia, but also a key factor to choose policy of states in respect of secessionism.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31890
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31890
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2011, [t.] 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.