Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31889
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Žukaitė, Gintarė
Title: Dekoloniškumo kritinė samprata globalaus koloniališkumo kontekste
Other Title: Critical concept of decoloniality in the context of global coloniality
Is part of: Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 10 (2011)
Extent: p. 127-142
Date: 2011
Keywords: Kolonizacija;Dekoloniališkumas;Atsiribojimas;Lotynų Amerika;Colonization;Decoloniality;De-linking;Latin America
Abstract: Straipsnyje pristatoma nauja besiformuojanti teorinė prieiga – dekoloniališkumas, kuri bando sukurti pagrindą vis labiau ryškėjančioms antiglobalistinėms tendencijoms. Dekoloniališkumo krypties susiformavimą paskatino keletas priežasčių. Pirmiausia, nors Vakarų valstybių vykdoma tiesioginė kolonizacija baigėsi daugiau nei prieš penkis dešimtmečius, netiesioginė ekspansija į Trečiojo pasaulio valstybes vis dar tęsiasi. Ji tik pakeitė savo išraišką: vietoj tiesioginės teritorijų okupacijos reiškiasi kapitalizmo, modernybės, Vakarų kultūros pavidalais. Šio straipsnio problema – dekoloniališkumo kritinės sampratos vieta tarptautinių santykių disciplinoje. Tikslas – apžvelgus dekoloniališkumo krypties autorių darbus ir išanalizavus pagrindines dekoloniališkumo krypties sąvokas, pateikti bendrą besiformuojančios teorinės prieigos vaizdą
The paper presents a new theoretical approach – decoloniality, which tries to create the basis for anti-globalist tendencies. Decoloniality was encouraged by a number of reasons. First of all, although the direct colonization ended more than five decades ago, an indirect expansion to the Third World countries is still in place; it only changed its expression – instead of the direct occupation of the territories, it is manifested through capitalism, modernity, and the Western culture. The problem of this article is a place of this critical concept in the discipline of international relations. The aim of the article is after reviewing the authors that are creating decoloniality approach and analyzing fundamental concepts, to provide an overall picture of the emerging decoloniality theoretical approach
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31889/1/2335-7185_2011_V_10.PG_127-142.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31889
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2011, [t.] 10
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.