Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31860
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kriščiūnaitė, Tija;Pakrosnis, Rytis
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų savidiferenciacijos sąsaja su konfliktų poroje sprendimo strategijomis ir auklėjimo stiliais
Other Title: Link of self-differentiation of parents raising pre-schoolers to their parenting styles and conflict management strategies
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 12 (2013)
Extent: p. 85-103
Date: 2013
Note: e-ISSN 2345-024X
Keywords: Tėvų asmenybės;Ikimokyklinio amžiaus vaikai;Savidiferenciacija;Auklėjimo stiliai;Konfliktų sprendimas;Parents’ personalities;Pre-school child;Self-differentiation;Parenting styles;Conflict resolution strategies
Abstract: Problema. Vienas svarbiausių veiksnių, nulemiančių ankstyvąją vaiko asmenybės raidą, – jo tėvai ir jų bendravimas tarpusavyje bei su auginamu vaiku. Šiame kontekste dažnai akcentuojami ir tyrinėjami du reiškiniai – tėvų naudojamas auklėjimo stilius ir tėvų konfliktai, jų dažnumas, intensyvumas bei sprendimo būdai. Tačiau daug mažiau dėmesio literatūroje skiriama priežastims, lemiančioms vieno ar kito auklėjimo stiliaus ar konfliktų sprendimo strategijos pasirinkimą ar dominavimą šeimoje. Manoma, kad didžiausią reikšmę čia gali turėti tėvų asmenybės savybės. Tyrimo tikslas. Taigi šiame darbe nagrinėjama tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus (3–7 metų), savidiferenciacijos sąsajos su jų taikomais auklėjimo stiliais ir naudojamomis konfliktų poroje sprendimo strategijomis. Metodika. Tyrime dalyvavo 92 tiriamieji (19 vyrų ir 73 moterys), kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius). Tyrime naudotas savidiferenciacijos klausimynas (Skowron, Friedlander, 1998), bendravimo modelių klausimynas (Christensen, Sulloway, 1985) ir auklėjimo stilių klausimynas (Robinson, Mandleco ir kt., 1995)
Background. Family and emotional environment are among the most important factors influencing development of children personalities. Their mental health during pre-school years and later is strongly influenced by the patterns of interactions that parents follow when communicating with each other and with children. The literature leaves no doubt that parenting styles and interpersonal conflict management strategies applied by the parents are important factors in this context. However, there is a lack of research on the influence of parents’ personalities on the choice of parenting style and conflict management strategy. In this paper, the role of parents’ self-differentiation (Bowen, 1978) in the communication with their spouse and pre-school child was addressed. The aim of this research was to examine the link of self-differentiation of parents raising pre-school children (3-7 years) to their parenting style and conflict management strategies. Methods and materials. Participants of the research were 92 parents (19 men and 73 women) of preschool children. Participants were asked to fill out the questionnaire, consisting of socio-demographic questions, Skowron, Friedlander (1998) Differentiation of Self Inventory (Cronbach alpha = 0,833), Communication Patterns Questionnaire (Cronbach alpha = 0.882), (Christensen, Sulloway, 1985), Questionnaire of Parenting Styles (Cronbach alpha = 0.707) (Robinson, Mandleco, 1995). Results and conclusions. The results of this study revealed that self-differentiation correlates positively with constructive communication and authoritative parenting style and negatively with authoritarian parenting style and demand-withdraw conflict management resolution.[...]
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31860
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31860/1/ISSN2345-024X_2013_V_12.PG_85-103.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31860
http://dx.doi.org/10.7220/1941-7233.12.5
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2013, [vol.] 12
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

48
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

76
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.