Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31855
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Tamutienė, Ilona
Title: Sąsajos tarp alkoholio pardavimo vietų tankio, jo vartojimo viešose vietose ir socialinės žalos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skirtingo tipo mikrorajonuose
Other Title: Relationship between alcohol outlet density, public alcohol consumption and social harm
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013, nr. 4(2)
Extent: p. 37-48
Date: 2013
Keywords: Alkoholis;Pardavimo vietų tankis;Alkoholio prieinamumas;Socialinė žala;Skirtingo tipo mikrorajonai;Miestas;Alcohol;Density of alcohol outlets;Alcohol availability;Social harm;Different area;City
Abstract: Lietuvoje alkoholio pardavimo vietų tankio ir viešo jo vartojimo įtaka nusikaltimams ar socialinei žalai dar netyrinėta. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti alkoholio pardavimo vietų tankio ir viešo vartojimo sąsajas su patiriama socialine žala skirtingo tipo mikrorajonuose. Straipsnyje remiamasi erdvinio (teritorinio) skerspjūvio alkoholio prieinamumo ir socialinės žalos teoriniu modeliu. Tyrimui buvo atrinkti mikrorajonai, reprezentuojantys 4 klasterius – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centrą, senąjį darbininkų, sovietinį ir priemiesčio mikrorajonus. Kiekybinėje apklausoje dalyvavo 1 872 respondentai. Analizė atlikta remiantis faktorine analize, nepriklausomų imčių vidurkių palyginimu ir taikant regresinės analizės metodus. Nustatyta, kad visų trijų miestų priemiesčio mikrorajonuose alkoholio prieinamumo ir socialinės žalos rodikliai yra žemiausi ir šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p0,05). Tiesinės regresinės analizės rezultatai atskleidė, kad alkoholio prieinamumo didėjimas tiesiogiai sąlygoja socialinės žalos rodiklio augimą. Kuriant socialinės žalos prevencijos programas, viena iš esminių priemonių turėtų būti alkoholio pardavimo vietų tankio mažinimas. Savivaldybės, kurios atsako už alkoholio pardavimo savo teritorijoje reguliavimą, prieš išduodamos licencijas, turėtų įvertinti socialinės žalos kaštus
There is almost no research about the relationship between alcohol outlet density, its consumption in public spaces and crime or other social harm in Lithuania. Thus, this article analyses links between alcohol outlet density, its consumption in public spaces and social harm in different areas of major Lithuanian cities. It is based on the area related alcohol availability and theoretical framework of social harm. According to the area sampling, four area clusters were chosen in Vilnius, Kaunas and Klaipėda cities: the old town, the working class area, the area of Soviet blocks of flats and suburban zone. A qualitative survey was conducted during which 1872 respondents were interviewed. In analysing the data, factor analysis, comparison of independent samples means and linear regression were applied. The data analysis enables us to conclude that alcohol availability and social harm rates are the lowest in the cities’ suburban areas compared to other spaces (p<0.05). Alcohol outlet density is the highest in the old town area (p<0,05). The social harm is significantly higher in the old town, working class and Soviet block of flats areas compared to the suburban area (p<0.05). Linear regression results reveal that alcohol outlet density and alcohol public consumption had a direct positive effect and is a predictor of social harm in different areas of the cities. The reduction of alcohol outlet density, prohibition of public alcohol consumption nearby alcohol selling places, in the parks or other public spaces should be the main tools in preventing social harm in the Lithuanian cities
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31855/1/ISSN2335-8777_2013_N_4_2.PG_37-48.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31855
Affiliation(s): Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2013, nr. 4(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.