Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31839
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Gulbovaitė, Evelina
Title: Poreikių hierarchijos koncepcinis pagrįstumas nacionaliniame vertybių kongruencijos kontekste
Other Title: Conceptual validity of hierarchy of needs in the national context of value congruence
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, nr. 4(2)
Extent: p. 143-162
Date: 2013
Keywords: Poreikių hierarchija;Asmeninių vertybių kongruencija;Organizacinių vertybių kongruencija;Vertybių kongruencijos ir poreikių hierarchijos sąsajos;Hierarchy of needs;Personal value congruence;Organizational value congruence;Interfaces between congruence of values and hierarchy of needs
Abstract: Straipsnyje analizuojami esminiai A. Maslow poreikių hierarchijos trūkumai, remiantis mokslinėje literatūroje išsakyta kritika šios teorijos atžvilgiu. Straipsnyje tiek patvirtinami, tiek paneigiami kritiški įvairių šalių mokslininkų atsiliepimai apie poreikių hierarchiją, remiantis poreikių ir vertybių sąsajomis bei atliktu asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimu. Vertybių kongruencijos ir poreikių hierarchijos sąsajų analizės rezultatai yra tyrimo „Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruentiškumas Lietuvos organizacijose“ dalis. Straipsnyje pagrindžiamas poreikių piramidės ir jas atitinkančių asmeninių bei organizacinių vertybių blokų aktualumas asmeniui, dirbančiam Lietuvos organizacijoje, ir poreikių hierarchijos sąsajos su asmeninėmis ir organizacinėmis vertybėmis. Analizuojant vertybių blokus ir poreikių lygmenis paaiškėjo, kad pagal asmeniui suteikiamą prasmę fiziologinis poreikių lygmuo atitinka ekonominių vertybių bloką, saugumo poreikių lygmuo – fizinių vertybių bloką, socialiniai poreikiai – socialinių ir dorovinių vertybių blokus, pagarbos poreikių lygmuo siejasi su estetinėmis vertybėmis, o saviraiškos poreikių lygmuo – su dvasinėmis ir profesinėmis vertybėmis. Analizė parodė, kad poreikių piramidė yra pritaikoma praktiškai, o darbuotojų vertybių hierarchija pagal svarbą yra tokia pati kaip A. Maslow sukurtoje poreikių hierarchijos koncepcijoje. Tačiau atsižvelgiant į darbuotojų einamas pareigas organizacijoje, individualūs skirtumai turi įtakos darbuotojų vertybių hierarchijai. Pavaldinių vertybių hierarchija atitinka A. Maslow poreikių hierarchiją, kurioje svarbiausia patenkinti fiziologinius poreikius, o mažiausiai svarbu – saviraiška; vadovų vertybių išsidėstymas pagal reikšmingumą kitoks
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31839/1/ISSN2335-8777_2013_N_4_2.PG_143-162.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31839
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2013, nr. 4(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

352
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

361
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.