Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31837
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Čirūnaitė, Jūratė
Title: Kauno pavieto bajorų įvardijimas 1690 m. dokumente
Other Title: Naming of noblemen of Kaunas region in the 1690 year document
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2009, nr. 10, p. 23-33
Date: 2009
Keywords: Bajorai;Vardai;Dokumentai;Kaunas;Noblemen;Names;Documents
Abstract: Šiame straipsnyje yra tiriamas 1690 m. LDK padūmės mokesčių surašymo dokumente užrašytų Kauno pavieto bajorų giminėms priklausančių asmenų įvardijimas. 1.Dauguma vyrų (99,4 %) užrašyti su vardais. Vardas įvardijime būna tik vienas. Tėvavardį turi 1,72 % asmenų. Su pavarde užrašyti visi asmenys. 2.Daugiausia yra dvinarių vyrų įvardijimų (97,97 %), nedaug trinarių (1,56 %) ir vienanarių (0,47 %) įvardijimų. Vidutinis įvardijimo ilgis – 2,01 asmenvardis. 3.Visi vyrų vardai – kalendoriniai krikštavardžiai. Jie užrašyti dažniausiai kanoninėmis formomis. 4.Dauguma moterų (95,45 %) užrašytos su vardais. Vardas įvardijime būna tik vienas. Visos moterys užrašytos su pavarde. Dviejuose įvardijimuose (4,55 %) vietoj vardo užrašytas andronimas. 5.Visi moterų įvardijimai dvinariai. Vidutinis įvardijimo ilgis – 2 asmenvardžiai. 6.Visi moterų vardai – kalendoriniai krikštavardžiai, užrašyti dažniausiai kanoninėmis formomis. 7.Moterų pavardžių priesagos yra -owa, -ina, -ówna. Pavardės gali būti ir galūnių vediniai iš -sk- tipo asmenvardžio.8.Dalis 1690 m. sąrašo bajorų, kurių pavardės kilusios iš giminių pavadinimų (giminių asmenvardžių arba į pavadinimus įeinančių vietovardžių), įrašyti ne to paties pavadinimo giminių sąrašuose, o kitų giminių sąrašuose. Tai leidžia teigti, jog egzistavo mechanizmas, sudarantis galimybę bajorams pereiti į kitą giminę. Tas mechanizmas atsirado jau po to, kai pavardės buvo susiformavusios, nes į kitą giminę asmenys pereidavo jau su savo pavarde.
The majority of males (99,4 %) are usually recorded with proper names, only one personal name is given, as a rule. 1,72 % include patronymics. All the recorded persons are presented with surnames. Most of male namings consist of two members (97,97 %), three – member namings – 1,56 %, and one-member namings – 0,47 %. Average length of namings is 2,01 proper name. All the males‘ names are calendar Christian names. They are usually recorded in canonical forms. The majority of females (95,45 %) are recorded with personal names. The naming contains only one personal name. The surname is always recorded, and only two namings (4,55 %) include andronyms instead of proper name. All the namings are two-membered and average length is 2 proper names. All the female names are calendar Christian names recorded, as a rule, in canonical forms.The suffixes found in female surnames are - owa, -ina, -ówna. Surnames can be inflexion derivatives of -sk- type personal names as well. Part of the 1690 year list of noblemen whose surnames descend from the names of relatives (relatives anthroponyms or placenames (oikonyms) which are constituents of the namings) are recorded in the lists of other relatives (i. e. relatives which have different namings). That pints to the fact that there existed a mechanism for the noblemen to pass from one relation to another. That mechanism appeared after the formation of the surnames, as the persons already having their surname passed on to another kinship.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31837
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31837
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2009, nr. 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

193
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.