Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31834
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Gruzdienė, Estela
Title: 1919-1922 m. Jungtinių Amerikos Valstijų karinių ir politinių misijų veiklos atspindžiai Kauno miesto savivaldybės dokumentuose
Other Title: Reflections of the activities of the USA military and political mission (1919-1922) in Kaunas municipality documents
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 10 (2009)
Extent: p. 49-57
Date: 2009
Keywords: Kariuomenė;Misija;Politika;Savivaldybė;Dokumentai;JAV;Kaunas;Army;Mission;Politics;Municipality;Documents;USA;Kaunas
Abstract: Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, vyriausybė rūpinosi visokeriopos pagalbos ir paramos Lietuvai bei jos pripažinimo organizavimu. JAV gyvenantys lietuviai taip pat įsijungė į paramos Lietuvai paieškas. 1918 m. lapkričio mėn. Amerikos lietuvių veikėjai, žinodami tuometinės JAV vyriausybės politinius siekius užkirsti kelią bolševikinio judėjimo plitimui, kreipėsi į JAV valdžios atstovus, prašydami paremti Lietuvą maisto produktais, apranga, pinigais. 1919 m. vasario mėn. Lietuvos vyriausybės atstovai užmezgė pirmuosius kontaktus su valstybinėmis JAV organizacijomis, teikiančiomis paramą Suomijai ir Baltijos kraštams. Politinėje plotmėje JAV vyriausybė, neturėdama pakankamai informacijos apie Baltijos šalių regioną, buvo susidūrusi su keblumais sprendžiant šio regiono problemas Paryžiuje, 1919 m. sausio 18 d. prasidėjus Taikos konferencijai. Taigi, suteikdama pagalbą nuo karo nukentėjusioms ir nepriklausomybę paskelbusioms šalims, JAV vyriausybė taip pat siekė ištirti čia susidariusią padėtį, šalių politinius, ekonominius ryšius su Rusija ir Vokietija. JAV karinės misijos ne tik atstovavo valstybės interesams, bet ir palaikė oficialius santykius, rinko informaciją apie galimybes įgyvendinti politinius tikslus. Šio darbo tikslas – pristatyti veiklą JAV karinių ir kitų – „filantropinių“ – siekių turinčių misijų, kuriose dažnai dalyvavo kariškiai, atskleidžiant misijų uždavinius, pagrindinius problemų sprendimo būdus, reikšmę Lietuvai
One of the USA government’s aims in Eastern Europe, in 1919, was to prevent the spread of the communist ideology. This encouraged Lithuanians living in the USA to apply the government asking for the first necessity goods and food products for Lithuania. Due to the lack of information, the USA encountered difficulties while dealing with the problems of the Baltic region in Paris Peace Conference on the 18th January, 1919. Thus by giving support for the Middle-East European countries which were suffering from the ravages of the WWI, the USA government was seeking to examine their political and economical relations with Russia and Germany. The military and humanitarian missions organized by the USA government had close connections with the business world. Nevertheless, the support and help brought to Lithuania was useful and essential for the small and newly independent country. Activity reports of military and other missions in Lithuania gave information to the USA delegation in Paris and especially influenced the decision to establish the USA consulate in Kaunas on the 24th June, 1921. This step was of major importance for Lithuania, which was seeking recognition from the USA government in 1920–1921. The USA Red Cross and other missions’ support provided help for a number of Kaunas citizens, especially the poor ones. From May 1919 till April 1920, feeding centers were established in Kaunas. Food supplied by the USA missions helped to feed 6600 children (orphans or from the needy families). The support received from the USA influenced the formation of social and labour protection as a responsible organization in Lithuania. Institutions participating actively in the distribution of social support were social and labour protection departments, Kaunas police and city administration. The support and charity from the USA Red Cross which lasted for four years (1919–1922) diminished in 1922, as Lithuania reached economical and political stability.[...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31834/1/ISSN2335-8734_2009_N_10.PG_49-57.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31834
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2009, nr. 10
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.