Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31816
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Slavinskienė, Justina;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje ir pasitenkinimo santuoka ryšys
Other Title: Relationship between spouse‘s irrational beliefs and marital satisfaction
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 13 (2013)
Extent: p. 49-68
Date: 2013
Note: e-ISSN 2345-024X
Keywords: Klaidingi įsitikinimai apie bendravimą poroje;Pasitenkinimas santuoka;Sutuoktiniai;Irrational relationships beliefs;Marital satisfaction;Spouses
Abstract: Menkas pasitenkinimas santuokiniu gyvenimu – viena iš priežasčių, sąlygojančių didesnį ištuokų skaičių. Todėl sutuoktinių psichologinių charakteristikų analizė padėtų geriau suprasti pasitenkinimą santuoka, o tai pagerintų psichologinės pagalbos šeimai teikimo galimybes. Tyrimo tikslas – nustatyti sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje sąsajas su jų pasitenkinimu santuoka. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 85 (170 tiriamieji) santuokoje gyvenančios poros. Tiriamųjų amžius – nuo 22 iki 53 metų. Santuokos trukmė svyravo nuo pusės iki 14 metų. Metodikos. Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumui įvertinti naudota R. J. Eidelsono ir N. Epsteino (1982) klausimyno koreguota versija (Relationship Beliefs Inventory), o pasitenkinimas santuoka įvertintas G. B. Spanier (1976) diadinio prisitaikymo skale (Dyadic Adjustment Scale). Naudojantis J. H. Aizenk asmenybės klausimynu (Eysenck, Eysenck, Eysenck Personality Questionnaire, 1975), socialinio pageidavimo (socialinio patrauklumo) efekto kontrolei panaudota melo skalė. Klausimyne buvo pateikta ir demografinių klausimų. Rezultatai, išvados. Šiuo tyrimu nustatyta, kad sutuoktinių lytis tik iš dalies susijusi su klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumu, o amžius nėra susijęs nei su didesniu klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumu, nei su didesniu pasitenkinimu santuoka. Sutuoktiniai, neturintys vaikų ir santuokoje gyvenantys santuokoje trumpiau nei 3,4 m., yra patenkinti labiau santuoka už sutuoktinius, gyvenančius ilgiau kaip 3,4 m. ir turinčius vaikų. [...]
Poor marital satisfaction is one of the reasons associated with a higher number of divorces. Therefore, spouses’ psychological characteristics analysis could contribute to a better understanding of their marital satisfaction and it could improve effectiveness of the psychological support to the families. Purpose. The aim of this study was to investigate links between spouse’s irrational beliefs and their marital satisfaction. Participants. 85 married couples participated in this study. The age of participants ranged from 22 to 53 years and duration of marriage ranged from 6 months to 14 years. Methods. Lithuanian version of Relationship Beliefs Inventory, (Eidelson ir Epstein, 1982) and Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976) were used to measure participant’s expression of irrational beliefs and marital satisfaction. To evaluate reliability of respondent’s answers, there was used a lie subscale from Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck Personality Questionnaire, 1975). Also respondents were asked some demographical questions. Results and conclusions. The results showed that spouse’s gender is only partially related with higher expression of irrational beliefs. Spouse‘s age is not related with expression of higher irrational beliefs and higher marital satisfaction. Spouses’ who have no children and live in marriage less than 3.4 years are more satisfied with their marriage than those who have children and live in marriage longer than 3.4 years. In addition, the results showed that irrational beliefs “disagreement is destructive“, “opposite sexes are totally different“, “sexual perfectionism” and “mindreading is expected” are significant factors in predicting spouses general marital satisfaction as well as spouses’ consensus, cohesion and expression of feelings in marriage scales
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31816/1/ISSN2345-024X_2013_V_13.PG_49_68.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31816
https://doi.org/10.7220/1941-7233.13.3
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2013, [vol.] 13
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 1, 2021

Download(s)

123
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.