Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31816
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina;Slavinskienė, Justina
Title: Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje ir pasitenkinimo santuoka ryšys
Other Title: Relationship between spouse‘s irrational beliefs and marital satisfaction
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2013, [Vol.] 13, p. 49-68
Date: 2013
Keywords: Klaidingi įsitikinimai apie bendravimą poroje;Pasitenkinimas santuoka;Sutuoktiniai;Irrational relationships beliefs;Marital satisfaction;Spouses
Abstract: Menkas pasitenkinimas santuokiniu gyvenimu – viena iš priežasčių, sąlygojančių didesnį ištuokų skaičių. Todėl sutuoktinių psichologinių charakteristikų analizė padėtų geriau suprasti pasitenkinimą santuoka, o tai pagerintų psichologinės pagalbos šeimai teikimo galimybes. Tyrimo tikslas – nustatyti sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje sąsajas su jų pasitenkinimu santuoka. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 85 (170 tiriamieji) santuokoje gyvenančios poros. Tiriamųjų amžius – nuo 22 iki 53 metų. Santuokos trukmė svyravo nuo pusės iki 14 metų. Metodikos. Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumui įvertinti naudota R. J. Eidelsono ir N. Epsteino (1982) klausimyno koreguota versija (Relationship Beliefs Inventory), o pasitenkinimas santuoka įvertintas G. B. Spanier (1976) diadinio prisitaikymo skale (Dyadic Adjustment Scale). Naudojantis J. H. Aizenk asmenybės klausimynu (Eysenck, Eysenck, Eysenck Personality Questionnaire, 1975), socialinio pageidavimo (socialinio patrauklumo) efekto kontrolei panaudota melo skalė. Klausimyne buvo pateikta ir demografinių klausimų. Rezultatai, išvados. Šiuo tyrimu nustatyta, kad sutuoktinių lytis tik iš dalies susijusi su klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumu, o amžius nėra susijęs nei su didesniu klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje išreikštumu, nei su didesniu pasitenkinimu santuoka. Sutuoktiniai, neturintys vaikų ir santuokoje gyvenantys santuokoje trumpiau nei 3,4 m., yra patenkinti labiau santuoka už sutuoktinius, gyvenančius ilgiau kaip 3,4 m. ir turinčius vaikų. Be to, nustatyta, kad klaidingi sutuoktinių įsitikinimai „nesutarimai yra žalingi“, „priešingos lytys yra visiškai skirtingos“, „seksualinis perfekcionizmas“ bei „tikėjimasis minčių skaitymo“ yra reikšmingi veiksniai, prognozuojant sutuoktinių pasitenkinimą santuoka, sutarimą, sutelktumą ir jausmų raišką.
Poor marital satisfaction is one of the reasons associated with a higher number of divorces. Therefore, spouses’ psychological characteristics analysis could contribute to a better understanding of their marital satisfaction and it could improve effectiveness of the psychological support to the families. Purpose. The aim of this study was to investigate links between spouse’s irrational beliefs and their marital satisfaction. Participants. 85 married couples participated in this study. The age of participants ranged from 22 to 53 years and duration of marriage ranged from 6 months to 14 years. Methods. Lithuanian version of Relationship Beliefs Inventory, (Eidelson ir Epstein, 1982) and Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976) were used to measure participant’s expression of irrational beliefs and marital satisfaction. To evaluate reliability of respondent’s answers, there was used a lie subscale from Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck Personality Questionnaire, 1975). Also respondents were asked some demographical questions. Results and conclusions. The results showed that spouse’s gender is only partially related with higher expression of irrational beliefs. Spouse‘s age is not related with expression of higher irrational beliefs and higher marital satisfaction. Spouses’ who have no children and live in marriage less than 3.4 years are more satisfied with their marriage than those who have children and live in marriage longer than 3.4 years. In addition, the results showed that irrational beliefs “disagreement is destructive“, “opposite sexes are totally different“, “sexual perfectionism” and “mindreading is expected” are significant factors in predicting spouses general marital satisfaction as well as spouses’ consensus, cohesion and expression of feelings in marriage scales.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31816
http://dx.doi.org/10.7220/1941-7233.13.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31816
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2013, [vol.] 13

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

60
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.