Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31788
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Lietuvninkaitė, Nijolė
Title: VDU miesto kultūrinėje erdvėje : parodos universitete (1922–1940)
Other Title: VMU in the cultural space of the city : exhibitions held at the university (1922–1940)
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2008, nr. 9, p. 203-218
Date: 2008
Keywords: Vytauto Didžiojo universitetas;Kultūrinis gyvenimas;Parodos;Tarpukaris;Kaunas;Vytautas Magnus University;Cultural life;Exhibitions;Interwar
Abstract: Straipsnio tikslas – ištirti 1922–1940 metais VDU vykusias parodas ir atskleisti jų visumos vaizdą, siekiant įžvelgti organizavimo paskatas bei ryšį su laikinosios sostinės kultūrine erdve. Turimais duomenimis, aptariamu laikotarpiu Universitete buvo organizuotos 27 parodos, kurias, remiantis esminiais jų požymiais, sąlygiškai galima skirstyti į dvi pagrindines grupes: dailės ir spaudos bei kultūros parodas. Nekyla abejonių, kad dailės, spaudos ir kultūros parodos, kaip ir kiti propagavę dvasines vertybes VDU renginiai, buvo pozityvus Universiteto akademinio ir kultūrinio gyvenimo reiškinys. Parodų sudėties bei turinio analizė patvirtina VDU vykusių parodų visumos reikšmę, nes jose atstovauti meno kūrėjų, spaudos leidėjų, akademinių ir kultūrinių bendrijų interesai bei siekta plačių tikslų – nuo meninių iki politinių idėjų raiškos ir skleidimo. Apibendrinant galima teigti, kad dailės, spaudos bei kultūros parodos tvirtino ir plėtojo Universiteto ryšį su miesto ir šalies kultūrine bei visuomenine erdve ir prisidėjo prie VDU įvaizdžio kūrimo.
The aim of the article is to research the exhibitions held at VMU in 1922-1940 looking at their objectives and relation with the cultural space of the provisional capital Kaunas. The major sources of the research are exhibition catalogues, posters, announcements, invitations, comments on the events found in the periodicals of those times and memoirs. As the present work is the first attempt to analyze the topic in greater detail, the collected historiography is rather fragmented and sparse. According to the collected data, 27 exhibitions were organized at the university during the analyzed period. Generally, events can be divided into two groups: art and press and cultural exhibitions. The majority of displays (18) presented collective, group, or personal works of artists in painting, sculpture, architecture and folk art. Moreover, 9 press and cultural exhibitions were organized in order to spread the topicalities of science and culture and/ or political interests of the organizers. The organizers of the displays were public and artists’ organizations, academic community of the university and individual persons. By being open to staging the exhibitions VMU together with other institutions and organizations contributed to the cultural life of the city. Exhibitions as well as other events propagating spiritual values indicated the positive tendencies of academic and cultural life of the university. The analysis of the composition and content of the exhibitions confirms their importance in the cultural space of the city. The organized events represented the interests of artists, publishers and academic and cultural societies and aimed at dissemination of a wide range of artistic and political ideas. Summarizing the research it can be stated that art, press and cultural exhibitions strengthened and developed the bonds between the university and the cultural and social space of the city and country at large and contributed to the formation of the university image.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31788
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31788
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2008, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.