Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31780
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Pranskevičiūtė, Rasa
Title: Alternatyvaus religingumo raiška pokomunistinėse visuomenėse : naujieji religiniai, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimai
Other Title: Manifestation of alternative religiosity in post-communist societies : new religious, New Age and nature-based spirituality movements
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla, 2014, nr. 5(1)
Extent: p. 25-43
Date: 2014
Note: ISSN 2335-8777 (online)
Keywords: Alternatyvūs religiniai judėjimai;Naujieji religiniai judėjimai;Naujasis amžius;Gamtinio dvasingumo judėjimai;Pokomunistinės visuomenės;Alternative religious movements;New religious movements;New Age;Nature-based spirituality movements;Post-communist societies
Abstract: Straipsnyje aptariama šiuolaikinių dvasingumo paieškų, darančių įtaką sociokultūrinių alternatyvų formavimuisi ir paplitimui, specifika pokomunistiniame Rytų ir Vidurio Europos regione. Jame nagrinėjami su individualumu ir subkultūriškumu siejami alternatyvūs religiniai judėjimai, kuriuos veikia socialinės kaitos ir religijos įvairėjimo procesai. Darbe analizuojamos alternatyvių religinių judėjimų atsiradimo priežastys, kryptys ir paplitimas, nagrinėjamos naujųjų religinių judėjimų, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasingumo judėjimų išraiškos pokomunistinėse visuomenėse. Autorė teigia, kad po trumpo „tradicinės“ religijos suaktyvėjimo Rytų ir Vidurio Europoje nepriklausomybės atgavimo laikotarpio pradžioje su sociokultūrine alternatyva siejami religiniai procesai šiame regione plėtojasi ta pačia linkme kaip ir tokio pobūdžio religiniai procesai Vakaruose
The specifics of the contemporary search for spirituality that influences the formation and spread of sociocultural alternatives in the post-communist Eastern and Central European region is discussed in the article. Alternative religious movements related to individuality and subcultural features influenced by the processes of social change and religious diversification are also discussed here. The reasons behind the origin, trends and prevalence of alternative religious movements, the manifestations of new religious movements, New Age and nature-based spirituality movements in post-communist societies are analysed in the work. The author claims that after the short revival of “traditional” religion in Eastern and Central Europe in the beginning of the period of regaining independence, religious processes related to sociocultural alternatives in this region are developing in the same direction as religious processes of a similar character in the West
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.2
https://eltalpykla.vdu.lt/1/31780 ]https://eltalpykla.vdu.lt/1/31780
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2014, nr. 5(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.