Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31717
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pranaitytė, Giedrė
Title: Nationalism as an important element of international frelations
Other Title: Nacionalizmas kaip svarbus tarptautinių santykių elementas
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2012, [T.] 11, p. 35-67
Date: 2012
Keywords: Nacionalizmas;Kultūra;Etniškumas;Nationalism;Culture;Ethnicity
Abstract: Šiame straipsnyje aptariami įvairūs nacionalizmo aspektai platesniame tarptautinių santykių kontekste. Teorinį pagrindą sudaro Ernesto Gellnerio, Benedikto Andersono ir Anthony D. Smitho svarstymai. Jie yra svarbūs lyginant skirtingas nacionalizmo, kultūros, tautiškumo ir tautos sampratas. Praktinėje straipsnio dalyje išsamiai analizuojamos nacionalizmo apraiškos Belgijos visuomenėje, aptariami sudėtingi flamandų bei valonų bendruomenių santykiai, nagrinėjama jų reikšmė ir įvairialypis poveikis politinėje arenoje.
This article aims to analyse nationalism on the basis of theoretical insights developed by Ernest Gellner, Benedict Anderson and Anthony D. Smith. Their ideas are important since these three scholars help to discern what might be done to diminish the possibility of conflicts because of ethnic, national and cultural differences. An extensive part of the article is also devoted to the practical analysis of manifestations of nationalism within the Belgian society related to historically conditioned misunderstandings between the Flemish and the Walloons.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31717
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31717
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2012, [t.] 11

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.