Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31656
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Unikaitė-Jakuntavičienė, Ingrida
Title: Politinių partijų finansavimas Lietuvoje : finansavimo šaltinių ribojimai ir skaidrumo paieškos
Other Title: Finance of political parties in Lithuania : limitations of finance sources and search of political finance transparency
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2013, [T.] 13, p. 7-26
Date: 2013
Keywords: Politinis finansavimas;Politinio finansavimo sistema;Politinės partijos;Privatus politinis finansavimas;Viešasis politinis finansavimas (valstybės subsidijos);Politinio finansavimo skaidrumas;Political finance;Political finance system;Political parties;Private political finance;Public political finance (direct state funding);Political finance transparency
Abstract: Pinigų ir politikos ryšys bei pinigų vaidmens politikoje reguliavimas jau seniai yra tapę vienais svarbiausių ir nuolat svarstomų demokratinės valdžios klausimų. Įvairios pasaulio valstybės, tarp jų ir Lietuva, stengiasi rasti geriausius politinio finansavimo mechanizmus, padedančius sumažinti politinės korupcijos, susijusios su politiniu finansavimu, galimybes ir užtikrinti finansavimo skaidrumą, tiek įsitraukdamos į viešus debatus, tiek keisdamos teisinį politinio finansavimo reguliavimą. Šio straipsnio objektas yra politinių partijų finansavimo reglamentavimo kaita ir jos padariniai Lietuvoje, ypač susitelkiama į finansavimo šaltinių apribojimus, apribojimų priežastis, argumentus ir galimas pasekmes. Pagrindinis straipsnio tikslas – išsiaiškinti, ar nuolatinė politinių partijų finansavimo reglamentavimo kaita ir draudimai iš tikrųjų padeda arba gali padėti užtikrinti politinio finansavimo skaidrumą Lietuvoje. Straipsnyje pirmiausia apžvelgiamos politinio finansavimo sistemos. Antra, analizuojamas politinių partijų finansavimo reglamentavimas Lietuvoje, atskleidžiant svarbiausius reglamentavimo kaitos etapus ir tendencijas. Trečia, gilinamasi į dabar veikiančio politinių partijų finansavimo mechanizmo galimas pasekmes.
The relationship between money and politics and the regulation of the money role in politics have long become one of the most important and persistent questions of democratic government. Various countries in the world, including Lithuania, are trying to find the best political finance mechanisms to reduce political corruption related to political finance, and to ensure the transparency by engaging in public debate, and changing the legal regulation of political finance. This article analyzes political party finance, regulatory changes and its consequences in Lithuania, with particular emphasis on sources of funding restrictions, limitations reasons, arguments and possible consequences. The main aim of the article is to find out whether the permanent change of financing of political parties and regulatory prohibitions actually help or can help to ensure the transparency of political finance in Lithuania. First, the article provides an overview of the political finance systems. Second, the analysis of political party funding regulations in Lithuania, identifying the key stages of the regulatory changes and trends, is provided. Third, the article analyzes possible consequences of the current political party funding mechanism.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31656
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.13.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31656
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2013, [t.] 13

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

38
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

66
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.