Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31651
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Karpavičiūtė, Ieva
Title: Kaita ir nacionalinė tapatybė užsienio politikos studijose : Lietuvos atvejis
Other Title: National identity and change in foreign policy studies : the case of lithuania
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2013, [T.] 13, p. 99-134
Date: 2013
Keywords: Užsienio politika;Konstruktyvizmas;Lietuvos užsienio politika;Nacionalinė tapatybė;Foreign policy;Constructivism;Lithuanian foreign policy;National identity
Abstract: Straipsnyje gilinamasi į konstruktyvizmo teorinės prieigos analitines galimybes užsienio politikos tyrimuose. Išskiriami analizės elementai: vertybės, normos, nacionalinė tapatybė, jos poveikis valstybės užsienio ir saugumo politikos prioritetams, jų kaitai. Taikant teorinę konstruktyvizmo prieigą, straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos nacionalinės tapatybės sąsajos su šalies užsienio politika, siekiama išskirti pagrindines vertybes ir normas, kurios buvo reikšmingiausios esminiuose užsienio politikos formavimo ir kaitos etapuose, ir taip atskleisti šalies nacionalinės tapatybės pokyčius. Lietuvos užsienio politikos raida skirstoma į keturis etapus, kurie ir žymi nacionalinės tapatybės ir šalies užsienio politikos kaitą: 1990–1994 m. – suverenumo įtvirtinimo, 1994–2004 m. – integracijos, 2004–2010 m. – euforijos, nuo 2010 m. – pragmatizmo ir specializacijos. Greta gilinamasi į santykio tarp „aš“ ir „kitas“ konstravimo procesą Lietuvos užsienio politikoje, apžvelgiant reikšmingiausius šalies užsienio politikos elementus.
Constructivism is one of the best developed and one of the most popular theoretical approaches in Foreign Policy analysis. The analytical tools of constructivism with its normative elements as values, norms, national identity are of fundamental importance for the deep and thorough foreign policy analysis. Constructivism helps to merge national and international analysis levels; it provides possibility to analyze and value foreign policy dynamics and to indicate the interdependence among foreign policy and national identity. While applying social constructivism, this article looks into the change of Lithuanian foreign policy and its ties with national identity, through the development and institutionalization of certain values and norms, as well as their inclusion into/and exclusion from foreign policy agenda.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31651
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.13.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31651
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2013, [t.] 13

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

54
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

82
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.