Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31649
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Aleknaitė, Eglė
Title: Filmai ir vaizdo įrašai kaip religinės praktikos šaltinis : neošamanizmo atvejis
Other Title: Films and video recordings as sources of construction of a religious practice : the case of neoshamanism
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla, 2014, nr. 5(1)
Extent: p. 85-104
Date: 2014
Note: ISSN 2335-8777 (online)
Keywords: Religinės praktikos;Medijos;Neošamanizmas;Vizualinė antropologija;Religious practices;Media;Neoshamanism;Visual anthropology
Abstract: Straipsnyje siekiama nustatyti, ar ir kaip neošamanizme įvairaus pobūdžio filmai ir vaizdo įrašai naudojami kaip religinės praktikos šaltiniai. Empirinio tyrimo duomenys leidžia teigti, kad šiuolaikiniai įvairioms neošamanizmo grupėms atstovaujantys neošamanai žiūri, rekomenduoja žiūrėti kitiems ir patys kuria įvairaus pobūdžio filmus ir vaizdo įrašus apie šamanizmą, jį puoselėjančius žmones ir praktikas. Kai kuriais atvejais vaizdo įrašai naudojami kaip alternatyva rašytiniams šaltiniams. Šių vaizdo šaltinių ignoravimas ir knyginių šaltinių akcentavimas neošamanizmo tyrimuose liudija ne apie neošamanų naudojamus šaltinius, o veikiau apie jų tyrėjų nuostatas. Empirinis tyrimas atskleidė, kad neošamanų žiūrimi filmai ir vaizdo įrašai yra įvairūs: meniniai filmai, populiarioji dokumentika ir mėgėjiški vaizdo įrašai. Juose atspindėtos daugelio regionų šamaniškos tradicijos, pateikiamos visuotinės daugiakultūrės istorijos interpretacijos, pristatomos įvairios religinės tradicijos ir kitos aktualios temos. Neošamanų žiūrimi ir kuriami filmai bei vaizdo įrašai atskleidžia daug šių religinių ideologijų ir praktikų aspektų: neošamanai domisi iki šiol gyvuojančiomis šamaniškomis kultūromis, sąveikauja su jomis, mano galį jas pažinti geriausiai, bet drauge dažnai siekia ne išorinės imitacijos ir šamanizmą atpažįsta savos Vakarų kultūros apraiškose
This articles aims at determining whether and how films and video recordings of a various nature are used in neoshamanism. Empirical research data prompts the conclusion that contemporary neoshamans watch, recommend to others and themselves produce various films and video recordings about shamanism, about the people who foster it and their practices. In some cases, video recordings are used as an alternative to written sources. The disregard of these video sources and an emphasis on literary sources in studies on neoshamanism does not represent the sources used by neoshamans, but rather reveals the attitudes of their researchers. Empirical research data revealed that the films and video recordings watched by neoshamans are different in nature: they included fictional movies, popular documentaries and homemade video recordings. They present shamanic traditions of many regions, interpretations of global multicultural history, other religious traditions and other relevant topics. The films and video recordings watched and created by neoshamans reveal many aspects of neoshamanic ideologies and practices: neoshamans are interested in shamanic cultures that are still alive, interact with them, and consider themselves as having the best possibility to get to know these cultures; but at the same time filmmakers who have a positive inclination to neoshamanism usually avoid superficial imitations, and identify shamanic elements in manifestations of their own Western culture
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31649/1/ISSN2335-8777_2014_N_5_1.PG_85-104.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31649
https://doi.org/10.7220/2335-8777.5.1.5
Affiliation(s): Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2014, nr. 5(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.