Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31625
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Isoda, Vytautas
Title: Kas yra švelnioji galia? Sąvokos ribos ir empirinių tyrimų metodologijos apmatai
Other Title: What is soft power? Conceptual limitations and methodological guidelines
Is part of: Politikos mokslų almanachas [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 14 (2013)
Extent: p. 37-61
Date: 2013
Note: e-ISSN 2335-7185
Keywords: Švelnioji galia;Nye, Josephas S;Konstruktyvizmas;Metodologija;Metodai;Soft power;Nye, Joseph S;Constructivism;Methodology;Methods
Abstract: Nors ir plačiai vartojama, „švelniosios galios“ sąvoka iki šiol neturi visuotinai priimto turinio ir aiškios vietos tarptautinių santykių teorijoje(-ose). Neoliberalizmo stovyklai priskiriamo sąvokos autoriaus Josepho S. Nye darbai sulaukė gausios konstruktyvistinės kritikos, kuria implikuojama, jog švelniosios galios tyrimai galėtų / turėtų būti grindžiami konstruktyvistine metodologija. Švelnioji galia pagal apibrėžimą turi aiškių sąsajų su socia linės struktūros raiška, kurią labiausiai pažinti leidžia būtent konstruktyvizmas. Šiame straipsnyje bandoma pateikti nuoseklesnę švelniosios galios sampratą ir aiškesnes metodologines gaires empiriniams tyrimams. Siūloma metodologija apima socialinės struktūros pažinimą ir konkretaus švelniosios galios veikimo „epizodo“ veikėjų tarpusavio santykiuose paaiškinimą. Šios dvi dimensijos papildo viena kitą ir gali sudaryti vientisą išsamaus tyrimo planą toje pačioje teorinėje sampratoje
The concept of “soft power”, although widely used, does not have an agreed- upon meaning or a well defined place within the international relations theory(-ies). The author of this concept Joseph S. Nye, conventionally as- sociated with neoliberal theory, has been heavily criticized by constructiv- ists, implying that the researches on soft power could / should be grounded in constructivist methodology. Soft power, by definition, has its roots in the social structure of international system, which is best approached in con- structivist manner. This article is an attempt to develope a more consistent conception of soft power and more explicit methodological instructions for empirical research. The methodology proposed here includes: 1) a deeper inquiry into the social structure mentioned above and 2) an explanation of a particular event where soft power was exercised. These two dimensions supplement each other and are meant to comprise a single design of a com- prehensive research
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31625/1/2335-7185_2013_V_14.PG_37_61.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31625
https://doi.org/10.7220/2335-7185.14.2
Affiliation(s): Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2013, [t.] 14
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

123
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.