Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31621
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Krūminas, Pijus
Title: Žala ar pagalba demokratizacijai? Užsienio parama ir „Arabų pavasaris“
Other Title: Noxious or Democratizing Help? Foreign Aid and the Arab Awakening
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2013, [T.] 14, p. 141-157
Date: 2013
Keywords: Foreign aid;Transitions;Regime dynamics;Arab Awakening;Democratization;Pereinamasis laikotarpis;Režimo dinamika;„Arabų pavasaris“;Demokratizacija;Užsienio parama
Abstract: Foreign aid is a hotly debated issue in political science. Its normative evaluations range from very positive to strictly negative. Recent studies have shed light on the difference between effects of foreign aid in Cold War and post-Cold War periods, as well as a crucial distinction between democratic and authoritarian aid. This article examines the relationship between foreign aid and democratization in countries affected by the Arab Awakening. Democratic and authoritarian aid flows of 1990-2009 are compared and cluster analysis is performed to group countries according to received aid. Results obtained show that such statistical computation groups countries more or less in accord with the processes of regime change that they have undergone during the Arab Awakening. These findings further support the thesis that effects of foreign aid depend on the type of donor states. If more aid came from democratic sources the country is more likely to experience regime change and if its funding came from authoritarian sources, the regime becomes more entrenched. This research, however, does not fully answer the question, whether aid itself influences the likelihood of transition or democratic countries are more likely to support those countries that already are on the edge of transition. It seems that the former theory is better supported, but further research is needed to solve this problem.
Užsienio parama, teikiama besivystančioms valstybėms, politikos moksluose dažnai yra vertinama prieštaringai. Vieni į ją žvelgia teigiamai, kiti – neigiamai, tad nenuostabu, jog klausimas dažnai analizuojamas iš įvairių perspektyvų. Nauji tyrimai rodo, kad yra skirtumų tarp pagalbos, duotos prieš ir po Šaltojo karo, teiktos demokratinių ir autoritarinių valstybių. Šiame straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp užsienio paramos ir demokratizacijos šalyse, kuriose vyko ar tebevyksta vadinamasis „Arabų pavasaris“. Tiriami ir lyginami demokratinės ir autoritarinės pagalbos finansiniai srautai, atliekama klasterinė jų santykio analizė, leidžianti sugrupuoti valstybes pagal šį rodiklį. Gauti rezultatai atskleidžia, kad šalių suskirstymas, gautas pagal tokius skaičiavimus, daugiau ar mažiau atitinka ir režimų pokyčių procesus, prasidėjusius 2011 m. Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, bei jų sėkmingumą. Šios išvados leidžia dar svariau pagrįsti tezę, kad šalių donorių santvarka daro įtaką užsienio paramos poveikiui šalims gavėjoms. Jeigu daugiau paramos gaunama iš demokratinių šaltinių, demokratizacijos procesai tikėtinesni. Jeigu didesnė dalis paramos atkeliauja iš autoritarinių valstybių, režimas tik dar labiau įsitvirtina ir sėkmingiau priešinasi pokyčiams. Vis dėlto šis tyrimas neleidžia tvirtai atsakyti į klausimą, ar pati užsienio parama duoda postūmį demokratizacijai, ar demokratinės šalys yra labiau linkusios teikti pagalbą toms valstybėms, kurių santvarkos yra artimesnės funkcionuojančioms demokratijoms ir kurių institucijų veikla atskaitingesnė. Panašu, kad pirmoji teorija yra labiau pagrįsta, bet norint į šį klausimą pateikti tvirtą atsakymą, reikia atlikti daugiau tyrimų.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31621
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.14.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31621
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2013, [t.] 14

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.