Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31609
Type of publication: Kita / Other
Author(s): Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda
Title: Menotyrininkės Nijolės Lukšionytės–Tolvaišienės architektūros tyrimai : romantizmas, istorizmas ir modernas Lietuvoje
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2006, nr. 7, p. 241-245
Date: 2006
Keywords: Nijolė Lukšionytė–Tolvaišienė;Architektūra;Romantizmas;Istorizmas;Architecture;Romantism;Historicism
Abstract: 2005 metų gruodžio 2 dieną VDU Menų institute, dalyvaujant autoritetingai komisijai , įvyko architektūros istorikės dr. Nijolės Lukšionytės–Tolvaišienės mokslinių darbų habilitacijos procedūra. Posėdžio metu perskaitytoje menotyrininkės paskaitoje dar kartą išryškėjo jos nuosekliai studijuojamos temos – XIX a. – XX a. pradžios Lietuvos architektūros istorijos pagrindiniai akcentai (šio laikmečio Lietuvos architektūros raidos tendencijos, jų sklaidos etapai, šios architektūros vertinimo aspektai, aptarta atskirų autorių kūryba); išryškintas romantizmo, istorizmo ir moderno architektūros plitimas Lietuvoje . Kaip habilitacijos procedūros metu pastebėjo profesoriai J. Apanavičius bei V. Stauskas, XIX amžius mūsų architektūros tyrimuose ilgai buvo „baltasis lapas“. N. Lukšionytės – Tolvaišienės dėka nūdien jis tapo užpildytas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31609
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31609
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2006, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

24
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

36
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.