Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31597
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pranaitytė, Giedrė
Title: The role of governmental institutions in the context of French cultural diplomacy
Other Title: Vyriausybės institucijų vaidmuo Prancūzijos kultūrinės diplomatijos kontekste
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2014, [T.] 15, p. 137-172
Date: 2014
Keywords: Cultural diplomacy;Culture;Governmental institutions;Influence;Kultūra;Vyriausybės institucijos;Įtaka;Kultūrinė diplomatija
Abstract: This article is focused on the conduct of French cultural diplomacy and its reliance on smooth functioning of governmental institutions. It is aimed to indicate rather clearly in what ways cultural diplomacy, often perceived as an intriguing phenomenon, might become of vital importance in spreading cultural values and gaining more political influence globally as well as locally. Willing to set proper limitations to the scope of the analysis, this article will be devoted to the practical appraisal of basic principles that have laid a sound foundation for the cultural diplomacy of France. In this context, special attention will also be paid to governmental institutions currently involved in the process of making strategic decisions and eager to ensure the effective implementation of French cultural diplomacy abroad.
Straipsnyje analizuojama, kaip įgyvendinama Prancūzijos kultūrinė diplomatija pasitelkiant sklandžiai funkcionuojančias vyriausybės institucijas. Siekiama parodyti, kokiais būdais kultūrinė diplomatija, kuri dažnai suvokiama kaip intriguojantis reiškinys, gali tapti ypač svarbi kultūros vertybių sklaidai ir padėti įgyti daugiau politinės įtakos globaliai ir lokaliai. Siekiant nubrėžti tinkamas analizės ribas, straipsnyje daug dėmesio skiriama esminių principų, padėjusių tvirtą pagrindą Prancūzijos kultūrinei diplomatijai, praktiniam įvertinimui. Mokslinis žvilgsnis telkiamas į tas institucijas, kurios yra ne tik įtrauktos į strateginių sprendimų priėmimo procesą, bet ir deramai pasirengusios užtikrinti veiksmingą Prancūzijos kultūrinės diplomatijos tikslų realizavimą užsienyje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31597
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.15.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31597
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2014, [t.] 15

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

164
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.