Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31595
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sotirović, Vladislav B.
Title: The idea of Pan-Slavic ethnolinguistic kinship and reciprocity in Dalmatia and Croatia, 1477–1683
Other Title: Etnolingvistinio panslavizmo giminingumo ir sąveikos idėja Dalmatijoje ir Kroatijoje 1477–1683 m.
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2014, [T.] 15, p. 175-187
Date: 2014
Keywords: Pan-Slavism;Pan-Croatianism;Slavic solidarity;Yugoslavism;Dalmatia;Balkans;South Slavic ethnolinguistic identity;South Slavic nationalism;Pankroatizmas;Slaviškasis solidarumas;Jugoslavizmas;Dalmatija;Balkanai;Pietų slavų etnolingvistinė tapatybė;Pietų slavų nacionalizmas
Abstract: This paper, as the main research task, sets out to examine and clarify historical development of the ideological concept of Pan-Slavism, which was created by the writers of Dalmatia and Croatia at the time of the late Renaissance and early Baroque (from the end of the 15th century to the end of the 17th century). The literary works of that time by many of Dalmatia’s and Croatia’s writers deal with the ethnolinguistic aspect of Pan- Slavic unity, solidarity, kinship and reciprocity. Their writings established an ideological framework for making both Pan-Slavic common national identity and program of the united single national state of the South Slavs in the Balkans. This “ethnolinguistic” framework of Pan-Slavic, and especially South Slavic, national identity became in the 19th and the 20th centuries the cornerstone of national ideology of Yugoslavism and Pan-Slavism which ultimately led to the creation of Yugoslavia in 1918 and its recreation in 1945. The main aspect of the ideology of Pan-Slavism and Yugoslavism that was developed in the literature and historical writings in Dalmatia and Croatia from 1477 to 1683 was based on the old domestic thought and tradition that all Slavs originated in the Balkans and that the South Slavs are autochthonous inhabitants of this peninsula. In order to reach our goal as a basic research methodology we used textual analyzes of the primary sources and relevant scientific literature of the authors of different historiographic traditions and ethnonational backgrounds.
Straipsnyje aptariamos ideologinės panslavizmo sąvokos, sukurtos Dalmatijos ir Kroatijos rašytojų vėlyvojo renesanso ir ankstyvojo baroko laikotarpiu (XV a. pabaigoje–XVII a. pabaigoje), raidos tyrinėjimai ir aiškinimas. Literatūriniuose daugelio to meto Dalmatijos ir Kroatijos rašytojų veikaluose svarstomas etnolingvistinis panslavizmo vieningumo, solidarumo, giminingumo ir sąveikos aspektas. Jų tekstuose išdėstyta ideologinė panslavizmo bendrajai nacionalinei tapatybei koncepcija ir programa bendrai nacionalinei pietų slavų valstybei Balkanuose sukurti. Ši panslavistinė, ypač pietų slavų, tautinės tapatybės schema tapo kertiniu XIX ir XX a. nacionalinės ideologijos jugoslavizmo ir panslavizmo akmeniu, ir tai galiausiai atvedė prie Jugoslavijos sukūrimo 1918 m. ir jos pertvarkymo 1945 m. Pagrindinis panslavizmo ir jugoslavizmo ideologijos aspektas, plėtojamas literatūroje ir istoriniuose veikaluose Dalmatijoje ir Kroatijoje nuo 1477 iki 1683 m., buvo pagrįstas senuoju vietiniu mąstymu ir tradicija, kad slavai kilo iš Balkanų ir kad pietų slavai yra autochtoniniai pusiasalio gyventojai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31595
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.15.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31595
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2014, [t.] 15

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.