Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31528
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bučinskytė, Ilona
Title: Ateitininkai Kaune 1941 – 1944 m.
Other Title: Members of Lithuanian youth catholic organization Ateitis in Kaunas, 1941-1944
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 193-206
Date: 2005
Keywords: Ateitininkai;Kaunas;Grandis;Gaja;Lithuanian Youth Catholic Organization
Abstract: Ateitininkų istorija Kaune Antrojo pasaulinio karo metais gali būti apžvelgiama tik bendrame ateitininkų organizacijos kontekste. Šiuo laikotarpiu ateitininkija susidūrė su dviem totalitarinėmis sistemomis ir bandė išlikti. Tam buvo pasirinkta nelegalaus veikimo forma. Nors pirmoji sovietinė okupacija pakenkė iki tol darniai funkcionavusiam ateitininkų organizacijos tinklui (dėl sovietų vykdytų edukacinės sistemos pertvarkymų ir represijų prieš ateitininkus buvo suardyti Kaune veikusių moksleivių ateitininkų ryšiai ir pastarųjų ryšiai su centrinėmis organizacijos struktūromis, o taip pat centrinių organizacijos struktūrų ryšiai su ne Kaune veikiančiais ateitininkais), Kaunas aptariamu laikotarpiu išliko ateitininkų organizacijos centru. Nacių okupacijos metais ateitininkams Kaune pavyko prisitaikyti prie pogrindinio veikimo sąlygų. Šaltiniai liudija, kad jau 1942 m. buvo užbaigtas ateitininkų organizavimasis, buvo išdirbti veiklos modeliai, ir ateitininkų veikimas iki 1943 m. pavasario įgijo rutiniškas veikimo formas. Šiuo laikotarpiu susiformavo nelegalios ateitininkų organizacijos struktūra, iš Kauno besiplečianti į kitas Lietuvos vietoves. Veikliausi šiuos struktūros nariai buvo Kaune veikiantys studentai ateitininkai. Aktyviausiai veikė studentų ateitininkų korporacijoms „Grandis“ ir „Gaja“ priklausę ateitininkai. Aktyviausios ateitininkijos grandies veiklą apsunkino nacių sprendimas uždaryti Lietuvos aukštąsias mokyklas. Tiesioginis susidūrimas su totalitarinėmis sistemomis keitė daugelio ateitininkų politinį mentalitetą. Antrą kartą į Lietuvos teritoriją grįžtanti Raudonoji Armija, lėmė daugelio ateitininkų apsisprendimą pasitraukti į Vakarus. Tuo būdu ateitininkų organizacijos centras iš Kauno persikėlė išvietintųjų asmenų (DP) stovyklas.
Ateitis organization founded in 1911 united students from secondary schools and universities and seniors, who had already graduated their studies and were working. It has to be pointed out that during the interwar period organizations grew into strong social and cultural stream, which had a great impact on the life of Lithuania of the day. Although being critical of the authoritarian regime of the president of Lithuania Antanas Smetona, the members of Ateitis were still influenced by it. The authoritarian politics of Antanas Smetona regime lead to the formation of the underground activity of the members of Ateitis and the appearance of the governmental criticism. Such practice of activity was continued during the first Soviet and Nazi occupations as well. What is more, during the years of independence Kaunas became the centre of Ateitis organization. With respect to the first Soviet occupation, it can be said that a lot of damage to the harmonious working of the organization was made. The reforms of the Soviets in the educational system and the repressive measures against the members of Ateitis disrupted the communication between the members of the organization in Kaunas. In other words, the actions of the Soviets disabled the contacts of Ateitis members of Kaunas and province with the organization’s central structures working in Kaunas. Some members of Ateitis met the first Soviet occupation with the hope to adapt to the new regime. However, the hostile Soviet politics towards the members of the organization forced most of them into the active resistance to the Soviet regime. One of the ways of anti-soviet resistance was illegal activity. The members of Ateitis kept in touch with the members of other resistance organization called the Lithuanian Activists Front. The aim of Lithuanian Activists Front was the restoration of the independent Lithuanian state with the help of the Nazi Germany. That was the major reason why a big number of Ateitis members were good willing to the Nazi regime at the beginning of the Nazi occupation. During the years of the Nazi occupation the members of Ateitis in Kaunas continued their illegal activity and developed a stable structure. According to the historical documents, the illegal existence of Ateitis finished in 1942. The centre of the organization was located in Kaunas. The most active part of the structure was students and members of Ateitis, especially belonging to the fellowships of Grandis and Gaja. Another important fact to mention is that Lithuanians boycotted the Nazi intentions to create the Lithuanian SS legion in 1943. As a result, the Nazi closed down higher educational institutions in Lithuania what significantly worsened the condition of Ateitis. On the whole, the direct impact of the totalitarian Soviet and Nazi regimes changed the mentality of the members of Ateitis and a strong emphasis on striving for democratic ideals could be noticed. Finally, the second Soviet occupation in 1944 withdrew most of the members of Ateitis from Lithuania to the West. As a result, the centre of the Ateitis organization relocated from Kaunas to DP camps in Germany and Austria.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31528
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31528
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

42
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.