Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31525
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jašinauskas, Linas
Title: Kauno bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941 – 1944)
Other Title: Schools of Kaunas city during the nazi occupation (1941-1944)
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 173-186
Date: 2005
Keywords: Kauno švietimo valdyba;Gimnazija;Pradžios mokykla;Kaunas;Education Board;Secondary schools;Primary schools
Abstract: 1941 m. vasarą Kauno miesto mokykloms teko patirti naujus išbandymus. Sąjungos viešpatavimą krašte, pakeitė nacių okupacija. 1941 m. birželio antisovietinio sukilimo metu sudarytos Lietuvos Laikinosios vyriausybės pradėti krašto švietimų įstaigų pertvarkymai palietė ir Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklas. Švietimo ministro įsakymais buvo sugražinta iki sovietų okupacijos buvusi bendrojo lavinimo mokyklų struktūra, atleisti iš darbo konstitucijos ir rusų kalbos mokytojai bei mieste uždarytos beveik visos tautinių mažumų švietimo įstaigos, palikus veikti tik vieną pradžios mokyklą rusų dėstomąja kalba. Okupacinės nacių valdžia reikalavo iš mokyklų šalinti buvusius komjaunuolius ir sovietų aktyvistų vaikus, moksleivių mokyme skirti didesnį dėmesį vokiečių kalbos mokymui ir vertė besimokančius atlikti įvairias darbo prievoles. Kauno miesto Švietimo vadybos žinioje esančios mokyklos nacių okupacijos metais buvo priverstos dirbti sunkiomis sąlygomis. Vokietijos kariuomenės daliniai, karo ligoninės bei okupacinės valdžios įstaigos užiminėjo mokyklų patalpas, trūko rašymo ir mokymo priemonių, moksleiviams ir mokytojams reikėjo atlikti įvairias prievoles, jie buvo verbuojami į Vokietijos kariuomenę. Nepaisant šių sunkumų Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių skaičius augo iki pat nacių okupacijos pabaigos. Nacių siekiai sumažinti moksleivių skaičių miesto pradinėse mokyklose ir gimnazijose nebuvo įgyvendinti. Remiamos Kauno miesto gyventojų, mokyklos vis tiek dirbo ir mokė moksleivius.
In the summer of 1941, the schools of Kaunas city experienced a new trial as the domination of the Soviet Union on the region was replaced by the Nazi occupation. The Lithuanian Provisional Government established after the anti-soviet rebellion of June 1941, started the reform of educational institutions what affected the structure of Kaunas schools system. A big number of constitution and Russian language teachers were fired. Furthermore, nearly all educational institutions of national minorities were closed with exception of one primary schools where all subjects were taught only in the Russian language. In autumn 1941, the Nazis allowed all educational institutions which were untouched by the reform of the Lithuanian Provisional Government to start their work. However, the activity of the majority of schools was estimated as temporary. The occupational Nazi authorities required to eliminate all former Komsomol and children of soviet activists from schools and to pay more attention to teaching of German. Also, pupils had to carry out a variety of labour service obligations. Secondary and primary schools subordinate to the Education Board of Kaunas were forced to work under difficult conditions. The military forces of Germany, military hospitals and other occupational institutions were using the premises of schools for their own needs. Moreover, pupils and teachers had to carry out all kinds of labour services and were recruited into the military service of Germany. In spite of these difficulties, the number of pupils in Kaunas schools was increasing until the end of the Nazi occupation. The data shows that in the autumn of 1941, 9,432 of pupils were studying at primary schools and 4,680 of students were studying at secondary schools. Furthermore, in the autumn of 1943, the number of students in primary schools increased up to 11, 975 and the number of students studying at secondary schools appeared to be 5,607. A conclusion can be drawn that the aims of the Nazi to reduce the number of pupils in primary and secondary schools of the city were not realized.To end, it can be said that the schools were strongly supported by the inhabitants of Kaunas city what made it possible to continue their work.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31525
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31525
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.