Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31523
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Blinstrubaitė, Aušra
Title: XVII a. Pacų šeimos ir kamaldulių vienuolių laidojimo kriptų Pažaislyje išlikimas ir išsaugojimas
Other Title: The survival and preservation of the Pacai family and Camaldulese crypts of the 17th century
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2006, nr. 7, p. 43-62
Date: 2006
Keywords: Šeima;Kriptos;Pažaislis;Vienuolynai;Vienuoliai;Kamalduliai;Laidojimas;Family;Burial crypts;Monastery;Camaldulese monks
Abstract: Nuo XVII a. pabaigos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, ėmė plisti paprotys amžinojo poilsio vieta pasirinkti bažnyčios ar vienuolyno pastatus, kurių rūsiuose imta rengti laidojimo kriptas. XVII a. pabaigoje pradėta statyti Kauno Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir vienuolynas pagal šią tradiciją taip pat tapo bažnyčios fundatoriaus Kristupo Zigmanto Paco, jo šeimos ir vienuolyne įsikūrusių kamaldulių vienuolių mauzoliejumi. Pacų šeimos laidojimo kripta buvo įrengta po bažnyčios prieangiu, o kamaldulių kripta – po vienuolyno kapitulos sale. Bažnyčioje kriptų būta ir daugiau, tačiau šiuo metu palaikai išlikę tik šiose dviejose bažnyčios ir vienuolyno kriptose. Nors Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir vienuolyno ansamblis kaip vienas vertingiausių XVII a. baroko architektūros ir dailės paminklų Šiaurės Rytų Europoje yra dažna mokslinių straipsnių ir knygų tema, išsamesnės čia įrengtų laidojimo kriptų analizės iki šiol nebuvo atlikta. Taigi straipsnyje pateikiami surinkti istoriniai duomenys apie Pacų ir kamaldulių laidojimo kriptų įkūrimą Pažaislyje bei palaidotas asmenybes – Pažaislio vienuolyno įkūrėją K.Z. Pacą ir jo žmoną Klarą Izabelę Eugeniją de Maily Lascaris, jų sūnų ir vienuolyne gyvenusius kamaldulius. Straipsnio priede pirmą kartą pateikiamas fragmentiškai išlikusių kamaldulių kriptos epitafinių užrašų nuorašas. Taip pat atliekama išsami kriptų architektūros ir dekoro analizė, įvertinamas laidojimo kriptų autentiškų dalių išlikimas, dabartinis sutvarkymas ir priežiūra, siūlomos išsaugojimo rekomendacijos.
In the beginning of the 17th century, the tradition of choosing underground vaults of churches and monasteries as a place of burial spread in Europe and Lithuania. Following this tradition, one of the most beautiful Lithuanian baroque churches of the 17th century, Pažaislis St. Virgin‘s Visitation Church located near Kaunas, became a tomb for the family of the church founder Pacas and Camaldulese monks. In the end of the 17th century, the burial crypt of the Pacai family was constructed under the porch of the church, whereas the Camaldulese monks crypt under the Chapter hall of the monastery. There were more crypts constructed under the church; however, the remains of the buried people survived only in the discussed burial crypts. Although the ensemble of Pažaislis St. Virgin’s Visitation Church and Monastery is a rather frequently analysed topic among scientists, the founders’ burial place is only touched upon without any detailed analysis. Therefore, the article presents the collected historical data about the establishment of the burial crypts of the Pacai family and Camaldulese monks as well as data about the buried persons: the founder of Pažaislis monastery Kristupas Zigmantas Pacas, his wife Klara Izabelė Eugenija de Maily Lascaris, their son who died after eight days of life and Camaldulese monks who lived in the monastery. The fragments of epitaphic inscriptions on the tombs of monks are presented for the first time in the annex of the article. Also, an in-depth analysis of architectural construction and decor of crypts is made. The article describes the remaining authentic details and the present protection and maintenance of the burial crypts. Recommendations on the preservation of crypts, which have a high historic and memorial value and are as important as the baroque church and the monastery itself, are offered.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31523
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31523
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2006, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

56
checked on Jun 27, 2019

Download(s)

48
checked on Jun 27, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.