Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31522
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Kuklytė, Jūratė
Title: Socialiniai verslo modeliai: diegimo tendencijos ir koncepcijos
Other Title: Social business models: tendencies of creation and conception
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, T. 10, nr. 1
Extent: p. 171-186
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8742 (Online)
Keywords: Socialinės inovacijos;Socialinio verslo modelis;Įmonių socialinė atsakomybė;Įmonių socialinė antreprenerystė;Social innovation;Social business model pattern;Corporate social responsibility;Corporate social entrepreneurship
Abstract: Straipsnyje analizuojama socialinės inovacijos ir socialinio verslo modelio koncepcija, pateikiama dabartinė socialinio verslo būklė ir perspektyvos. Pagal verslo koncepciją, socialinės įmonės taiko standartinius socialinio verslo modelius, kai susigrąžinamos visos sąnaudos ir pelnas perduodamas klientams, kurie gauna naudą iš žemų kainų, tinkamų paslaugų bei geresnių galimybių padidinti socialinio pelno formulę. Taip pat taikomas hibridinis socialinio verslo modelis, kurio pagrindinis tikslas yra naudojant partnerystes ir socialinį pelną gauti ekonominę vertę ir ištirti naujas tarptautines rinkas. Šiuolaikinio verslo tendencijos sprendžiant įvairias socialines problemas įtraukia į socialinės ir ekonominės naudos visuomenei sukūrimą, todėl straipsnyje analizuojamos socialinio verslo modelių diegimo tendencijos ir modeliai
The article consists of analysis of social innovation and social business model conception and represents current situation and perspectives of social business. According to business concept, social businesses apply standard social business models that all recover their full costs and pass profits on to customers who shall benefit from low prices, adequate services and better access to maximize the social profit equation. In addition, there is hybrid social business model where using partnerships and social profit, the main goal is to get economic value and explore new international markets. Modern business tendencies engage to create social-economic value to the society solving various social problems; therefore, the tendencies and patterns of social business models are analyzed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31522/1/ISSN2335-8742_2016_V_10.N_1.PG_171-186.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/31522
https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.9
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2016, nr. 10(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

326
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

217
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.