Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31515
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mikalauskas, Arvydas
Title: Personalo organizavimas Kauno miesto savivaldybėje 1918 – 1940 metais
Other Title: Staff organization at Kaunas local government in 1918-1940
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2005, nr. 6, p. 149-164
Date: 2005
Keywords: Savivaldybė;Kaunas;Personalas;Local government;Kaunas;Staff
Abstract: Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu personalo organizavimo principai Kauno miesto savivaldybėje nebuvo išbaigti. Iniciatyvios savivaldybės besikuriančia įstatyminę administracinę bazę nuolat teko koreguoti dėl kintančių poreikių, išteklių ar centrinės valdžios diktato. Galime kalbėti tik apie personalo organizavimo besiformuojančius kontūrus. Norinčių tarnauti Kauno miesto savivaldybėje netrūko, tad ilgainiui paskyrimus į tarnybą keitė organizuojami konkursai tarnybos vietai užimti. Gera sveikata, išsilavinimas, darbinė patirtis, įstatymų žinojimas, o nuo 1928 metų ir geras valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas buvo svarbiausi tarnautojų atrankos kriterijai. Ne mažiau svarbios buvo ir subjektyvios skyriaus vedėjų nuostatos, pastarieji dažniausiai organizavo konkursus bei priiminėdavo lemiamus atrankos rezultatus. Tarnautojams, priimtiems į savivaldybės etatinę tarnybą, buvo užtikrinamos socialinės garantijos: atlyginimas, medicininė pagalba, atostogos, pensija bei įvairios kompensacijos. Tarnyba buvo itin centralizuota. Tarnybą reglamentuojantys įstatymai akcentavo tarnautojų besąlyginį pavaldumą tiesioginiam viršininkui bei asmeninę atsakomybę. Tenka pastebėti, kad tarnautojų drausminamieji įstatai buvo kur kas detaliau reglamentuoti nei pati tarnybos eiga.
The principles of staff organization at Kaunas local government in the times of the First Republic of Lithuania were not consummated. The legitimate administrative basis created by the initiative local government was constantly corrected because of the changeable needs and resources or dictate of the central government. Therefore, we may talk only about the formation of the staff organization contours. As there were a lot of volunteers to work at the local government of Kaunas, pasting was changed into the competitions to take the position. Good health, intelligence, work experience, knowledge of law and from 1928 good knowledge of Lithuanian were the most important criteria of selection. On the other hand, the subjective attitudes of the heads of the department were also important. They usually were in charge of arranging the competitions and making final decisions about the candidates. The new employees of the local government gained a variety of social guaranties: salary, medical care, vacation, pension and a number of compensations. The office was strictly centralized. Moreover, the legislation regulating work emphasized unconditional jurisdiction of the officers to their immediate superior and personal responsibility. It should also be noted that the disciplinary statutes of the officers were regulated in greater detail than the process of the work itself.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31515
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31515
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.