Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31443
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pöldaas, Mai
Title: Public libraries as a venue for cultural participation in the eyes of the visitors
Other Title: Viešosios bibliotekos kaip kultūrinio dalyvavimo erdvės lankytojų akimis
Is part of: Media transformations, 2015, vol. 11, p. 106-122
Date: 2015
Keywords: Audiences and publics of cultural institutions;Cultural participation;Public library’s role in the society;Challenges for libraries today;Kultūros institucijų auditorijos ir publikos;Dalyvavimas kultūroje;Viešųjų bibliotekų vaidmuo visuomenėje;Šiuolaikiniai iššūkiai bibliotekoms
Abstract: The results of the study about the understandings of public library visitors as audience of one cultural institution are presented. 15 semi-structured interviews were conducted for data collection. Interview schedule followed the main missions of the public library by IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (1994), which were adjusted for the current study: free and equal access to information and knowledge; availability of and access to various media; community engagement and activities; learning and lifelong learning possibilities. The data was analysed and interpreted, using the constructivist grounded theory developed by Charmaz (2006). Four distinguishable characteristics are found, in which the visitors’ understandings seem to be grounded: library as a cultured place; library as place to socialize; library as place; library – service in transition. The visitors’ expectations for public library roles are most associated with books, reading and providing access to literature. The idea of the public library as a venue for everyone in the community seems to be in its early stage.
Straipsnyje pristatomi tyrimo apie viešųjų bibliotekų lankytojų kaip kultūros įstaigų auditorijos perspektyvos rezultatai. Tyrimo metu atlikti 15 pusiau struktūruotų interviu. Interviu turinys parengtas remiantis viešosios bibliotekos misijos principais, suformuluotais IFLA / UNESCO viešųjų bibliotekų manifeste (1994) ir adaptuotais šiam tyrimui: laisva prieiga prie informacijos, žinių, įvairių medijų; bendruomenės dalyvavimas ir veikla; mokymo ir mokymo(si) visą gyvenimą galimybės. Duomenys buvo analizuojami ir interpretuojami, naudojant konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos prieigą pagal Charmaz (2006). Tyrimas atskleidė keturis ryškiausius lankytojų požiūrių tipus: biblioteka kaip kultūros erdvė; biblioteka kaip socializacijos erdvė; biblioteka kaip vieta; biblioteka kaip kintančios paslaugos. Viešųjų bibliotekų lankytojų lūkesčiai dažniausiai susiję su knygomis, skaitymu ir prieiga prie literatūros. Atrodo, kad viešosios bibliotekos, kaip visiems prieinamos vietos bendruomenėje, idėja vis dar yra ankstyvojoje stadijoje.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31443
http://dx.doi.org/10.7220/2029-8668.11.06
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31443
Appears in Collections:Media Transformations 2015, vol. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.