Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31400
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mackela, Valdas;Sungaila, Gintaras
Title: Skaistykla ir „padangių muitinės“: tarpinės pomirtinės būklės problemiškumas Ortodoksų teologijoje
Other Title: Purgatory and toll houses: the discussion on an interim post-mortem condition in orthodox theology
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2016, [T.] 58(86)
Extent: p. 9-29
Date: 2016
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Skaistykla;„padangių muitinės“;Ortodoksų teologija;Katalikų Bažnyčios teologija;Eschatologija;Purgatory;“areal toll houses”;Orthodox theology;Catholic theology;Eschatology
Abstract: Katalikų Bažnyčioje be mokymo apie eschatologines Dangaus ir Pragaro būkles yra išplėtotas mokymas apie Skaistyklą. Ortodoksų Bažnyčioje šiam mokymui artimiausias yra mokymas apie „padangių muitines“, tačiau nesutariama, ar jis yra Bažnyčios mokymo dalis, asmeninė teologinė nuomonė, ar erezija. Straipsnyje ortodoksų ginčo apie šios doktrinos statusą kontekste mokymui apie „padangių muitines“ ieškoma paralelių apokrifiniuose dangiškųjų kelionių aprašymuose ir mokymas apie „padangių muitines“ lyginamas su Katalikų Bažnyčios mokymu apie Skaistyklą
Besides the eschatological doctrine on the states of Heaven and Hell, Catholic Church has also developed a teaching about Purgatory. The closest teaching in Orthodox Church to Purgatory is a doctrine about areal of “toll houses”. But there is no consensus whether this teaching is a doctrine of the Church, private theological opinion or a heresy. This article analyses a teaching about “toll-houses” in the context of debates inside the Orthodox Church and compares it to Gnostic heavenly journeys and Catholic doctrine on Purgatory
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.58(86).1
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31400/1/ISSN2335-8785_2016_N_58_86.PG_9-29.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31400
https://doi.org/10.7220/2335-8785.58(86).1
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2016, nr. 58(86)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

118
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

52
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.