Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31399
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Genys, Dainius
Title: Valstybės viduje: pilietinės savivokos galimybė ir pilietinio elgesio trajektorijos
Other Title: Inside the state: possibilities of civic consciousness and trajectories of civic behavior
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2016, T. 65
Extent: p. 207-243
Date: 2016
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Pilietinė visuomenė;Valstybė;Romuva;Interesų legitimacija;Civil society;State;Romuva;Legitimacy
Abstract: Straipsnyje siekiama atskleisti pilietinės visuomenės funkcionavimo aspektus nagrinėjant visuomeninio intereso atstovavimą kino teatro „Romuva“ pilietinėje byloje. Empirinis tyrimas atliktas remiantis atvejo tyrimo strategijos principais. Atvejo pasirinkimą lėmė glaudus santykis su viešuma, atvejo žinomumas, o svarbiausia, konflikto kontekste išryškėję pilietinės visuomenės veiklos aspektai. Straipsnyje domimasi, kokias veiklas, strategijas ir priemones pasitelkia neinstitucionalizuotos pilietinės grupės, konkretaus pavojaus akivaizdoje kildamos į konfliktus ir taip formuodamos pilietinę visuomenę. Tačiau pilietinė visuomenė yra formuojama ne tik piliečių pastangomis, bet ir kitų visuomenės sektorių (valdžios ir verslo), pripažįstant / nepripažįstant ir priimant / nepriimant pilietinės visuomenės veiklos savarankiškumo bei teisės į nepriklausomą nuomonę. Remiantis konflikto teorija bandyta paaiškinti pilietinių grupių veiklos procesus, kurie pasitelkiami siekiant įveikti kilusią grėsmę ir legitimuoti atstovaujamą visuomeninį interesą. Atliktas tyrimas apie pilietinės visuomenės funkcionavimą pateikė tik nedidelę dalį kontekstualių duomenų. Neinstitucionalizuotos pilietinės veiklos legitimacijos trūkumą kitų sektorių požiūriu galima suprasti kaip tam tikrą nenorą pripažinti ir legitimuoti pilietinę visuomenę. Vien tik institucionalizuotos veiklos pripažinimas ženkliai apriboja pilietinės visuomenės organizacijos bei veiklos principus, nes nepripažįstami neformalūs piliečių dalyvavimo ir veiklos būdai, kurie svarbūs piliečiams, ir yra neatskiriama pilietinės visuomenės dalis
The successes and failures of participants in civil society in specific situations as well as legitimized or delegitimized goals help to define civil society. By studying the specific strategies and citizens’ activities with respect to the details of the context, we can get a clearer image of the peculiarities of civil society. The paper, devoted to a well-known civic dispute involving the historic Romuva movie theater, discusses the functionality of civil society during this conflict. The study is based on the case study method; therefore the data representation is contextual and cannot be generalized to the whole of Lithuania, but it can provide plenty of information on the analyzed object. Post-communist civil societies face different challenges than Western societies, as they have arisen in a different context; hence they face a specific problem: to form, justify, and legitimate the civil society. By analyzing the civil struggle surrounding the Romuva cinema, we examine the lack of civil society legitimacy in the face of the different interests of citizens, business, and government. What challenges and problems confront citizens who take it upon themselves to defend the public interest? The study showed the lack of legitimacy of noninstitutionalized civil society groups. In view of the activities of government bureaucracies, or rather of their failures, and the pragmatic interests of businessmen, it turned out that citizens’ enthusiasm, creativity, and critical reasoning are not sufficient in order to protect the public interest, as noninstitutionalized civic groups’ activities are not considered legitimate and thus are often not taken into account
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31399/1/ISSN2335-8769_2016_N_65.PG_207-243.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31399
https://doi.org/10.7220/2335-8769.65.9
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2016, nr. 65
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8769_2016_N_65.PG_207-243.pdf555.29 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.