Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31338
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Al–Fattah, Nawal A
Title: Multilingualism and images of the other : from conflict between nations to dialogue of civilizations
Other Title: Daugiakalbės kompetencijos svarba : nuo konfliktų tarp tautų link civilizacijų dialogo
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 8, p. 31-57
Date: 2016
Keywords: Civilizacija;Daugiakalbystė;Dialogas;Globalizacija;Konfliktas;Civilization;Multilingualism;Dialogue;Global;Conflict
Abstract: Šioje žodžių karų eroje daugiakalbės kompetencijos įgijimas ir kultūrinis sąmoningumas gali padėti išspręsti nesusipratimus ir konfliktus tarp civilizacijų. Kalbos barjerai gali būti nepavykusios komunikacijos priežastimi, o daugiakalbės visuomenės sukūrimas galbūt padėtų užkirsti kelią nesusipratimams, kylantiems dėl nepakankamos kitos kalbos kompetencijos ir kitokio mąstymo būdo. Tyrimas analizuoja daugiakalbystės naudą civilizacijos dialogui ir akcentuoja žiniasklaidos panaudojimo svarbą, skatinant komunikaciją tarp tautų. Nagrinėjamas ryšys tarp daugiakalbystės ir konstruktyvaus dialogo, siekiant įrodyti, kad daugiakalbystė nėra problema, kurią reikia išspręsti. Pateikiama keletas istorinių ir šių dienų pavyzdžių, iliustruojančių kalbos svarbą civilizacijų dialogui ir įrodančių teigiamą daugiakalbystės įtaką. Šie pavyzdžiai rodo, kad individualios daugiakalbystės augimas, t. y. augantis skaičius keliomis kalbomis kalbančių žmonių gali turėti teigiamą poveikį visuomenei. Atlikta 159 respondentų anketinė apklausa rodo, kad daugumos respondentų nuomone, daugiakalbystė skatina civilizacijų dialogą labiau nei tik vienos kalbos mokėjimas. Respondentai taip pat sutinka, kad daugelis politinių ir religinių konfliktų kyla dėl kultūrinių skirtumų, sąlygojančių klaidingą kai kurių sąvokų supratimą.
In this era of war of words, multiple language acquisition and cultural awareness can be tools to end misunderstanding and conflicts between civilizations. Language barriers lead to poor communication, and establishing a multilingual society can eradicate misunderstanding stemming from lack of proficiency in one another’s languages and ways of thinking. This study investigates in detail the benefits of multilingualism for civilizational dialogue, and focuses on the importance of utilizing mass media to foster such communication. It addresses the relationship between multilingualism and constructive dialogue, proving that multilingualism is not a “problem” to be “solved.” Some historical and contemporary examples of the importance of language in civilizational dialogue have been introduced to prove the positive effects of multilingualism. These examples show how mastering more languages might have a positive impact on societies. Also, a total of 159 participants speaking more than one language were administered a questionnaire. The majority of participants agreed that multilingualism promotes civilizational dialogue more than monolingualism does. They agreed that political and religious clashes stem from cultural differences in the understanding of some words.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31338
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31338
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

130
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.