Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31331
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Märcz, Robert
Title: The benefits of bilingualism : a comparative pilot study on the performance of bilinguals versus monolinguals
Other Title: Dvikalbystės privalumai : lyginamasis žvalgomasis dvikalbių ir vienakalbių moksleivių testų atlikimo tyrimas
A kétnyelvűség előnyei: összehasonlító tanulmány a kétnyelvűek és az egynyelvűek vizsgateljesítményéről
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2016, nr. 8, p. 165-184
Date: 2016
Keywords: Daugiakalbystė;Dvikalbystė;Kalbos testavimas;Tarpkalbinė įtaka;Multilingualism;Bilingualism;Language testing;Cross-linguistic influence;Többnyelvűség;Kétnyelvűség;Nyelvi tesztelés;Nyelvek közötti hatások
Abstract: Straipsnyje analizuojami dviejų ECL (Europos šiuolaikinių kalbų kompetenciją tvirtinančių sertifikatų išdavimo konsorciumas) testus laikančių grupių kalbos egzamino rezultatų panašumai ir skirtumai. Šis kalbos egzaminas nustato kalbinę kompetenciją, vykdomas Vengrijoje ir aplinkinėse šalyse. Dvi tyrime dalyvaujančias grupes sudarė: (i) vengrų kalbos testą laikiusieji dvikalbiai, gyvenantys Rumunijoje, Slovakijoje ir Serbijoje bei (ii) vengrai gimtakalbiai, gyvenantys Vengrijoje, kurių amžius nuo 14 iki 19 metų. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar testą laikiusieji dvikalbiai yra pranašesni, laikydami trečios kalbos egzaminą, lyginant su vienakalbiais moksleiviais. Tyrimu buvo siekiama palyginti, išskirti ir išanalizuoti šių dviejų skirtingų grupių testo atlikimo rezultatus. Tyrimo rezultatai rodo, kad testą laikiusiųjų dvikalbių bendri testo atlikimo rezultatai (lyginant visų keturių kalbinės veiklos sričių – klausymo, kalbėjimo, rašymo ir skaitymo – pasiektus rezultatus) yra daug geresni nei vienakalbių, šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p < 0.001). Nustatytos trys dvikalbių ir vienakalbių testą laikiusiųjų moksleivių pasiektų rezultatų atžvilgiu tendencijos: (1) nustatyti didesni skirtumai tarp recepcinių, – klausymo ir skaitymo, nei tarp produkcinių kalbinės veiklos rūšių – kalbėjimo ir rašymo; (2) receptyviųjų veiklos rūšių atžvilgiu: šis skirtumas mažėja didėjant kalbinės kompetencijos lygiui; (3) kalbėjimo gebėjimų atžvilgiu: šis skirtumas išryškėja didėjant kalbinės kompetencijos lygiui. Straipsnyje pateikiami galimi šių reiškinių aiškinimai.
The paper focuses on the differences and similarities in the performance of two groups of test takers taking the ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) language exam – a proficiency-type of language exam – in Hungary and in neighbouring countries. The two groups under investigation include Hungarian test takers living in Romania, Slovakia and Serbia and native Hungarians between the ages of 14 and 19 living in Hungary. The research aims to identify whether bilingual test takers have an advantage when taking a language examination in a third language as compared to those who are monolingual. The study compares, contrasts and analyses the performance of these two distinct groups, one of which comes from a multilingual environment. It has been found out that the overall performance (achieved in each of the four components: listening, speaking, writing and reading) of bilingual test takers was significantly better than that of the monolinguals (p < 0.001). Three tendencies have been identified with respect to the differences between the performance of the bilingual and monolingual test takers: first, there is a greater gap in relation to receptive skills - listening and reading – than in the case of the productive skills – speaking and writing; second, in the case of the receptive skills the gap decreases as the proficiency level increases; third, in the case of the speaking skill the gap increases as the proficiency level increases. Possible explanations are offered to explain these phenomena.
A tanulmány az egynyelvű és kétnyelvű vizsgázói csoportok nyelvvizsgán nyújtott teljesítményét hasonlítja össze. AZ ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) vizsga, egy szintfelmérő típusú nyelvvizsga- amelyet Magyarországon és az őt körülvevő országokban is le lehet tenni. A két vizsgált csoport a következő: a Romániában, Szlovákiában és Szerbiában élő magyar és nagy valószínűség szerint kétnyelvű kisebbség, illetve a Magyarországon élő – 14 és 19 év közötti - gimnazista korosztály, amely egynyelvű. Kutatásunk arra a kérdésre kíván választ keresni, hogy a kétnyelvű vizsgázók vajon előnyben vannak-e az egynyelvű vizsgázókhoz képest akkor, amikor nyelvvizsgát tesznek az ő esetükben már harmadiknak számító nyelvből. A tanulmány összehasonlítja, megvizsgálja és elemzi a két csoport nyel vizsgán nyújtott teljesítményét, mely csoportok közül az egyik többnyelvű környezetből érkezik. Az eredmények azt mutatják, hogy a kétnyelvű vizsgázók összteljesítménye (amelyet a négy különböző vizsgarészen - szövegértés, beszédértés, szóbeli és írásbeli kommunikáció – értek el) szignifikánsan jobb, mint az egynyelvű társaiké (p < 0.001). Az egy-, és kétnyelvű vizsgázók vizsgateljesítményét illetően három tendenciát sikerült azonosítani: (1) a receptív készségek (szövegértés, beszédértés) területén nagyobb a különbség a kétnyelvű vizsgázók javára; (2) a receptív készségek esetében e különbség csökken a nyelvtudás szintjének emelkedésével párhuzamosan; (3) a szóbeli kommunikáció esetében e különbség növekszik a nyelvtudás szintjének emelkedésével párhuzamosan. A tanulmány lehetséges válaszokat fogalmaz meg e jelenségekre.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31331
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31331
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2016, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

382
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.