Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31247
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žukaitė, Gintarė
Title: Socialinių judėjimų įtaka : žmogaus teisių aspektas
Other Title: Impact of social movements : aspect of human rights
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2016, [T.] 19, p. 181-198
Date: 2016
Keywords: Socialiniai judėjimai;Social movements;Socialinių judėjimų įtaka;Žmogaus teisės;Impact of social movements;Human rights
Abstract: Socialinių judėjimų įtaka yra mažai tyrinėtas socialinių judėjimų aspektas. Daugelis teoretikų koncentruojasi ties socialinių judėjimų priežasčių analize ir aplinkybių aiškinimu (Ralph H. Turner ir Lewis M. Killian, John D. McCarthy ir Mayer N. Zald ir kt.), o socialinių judėjimų poveikis yra palyginti mažai tyrinėjamas. Tik pastarąjį dešimtmetį šiam socialinių judėjimų aspektui skiriama daugiau dėmesio (Edwin Amenta ir jo kolegos). Viena iš šio straipsnio pridėtinių verčių yra tai, kad susisteminus įvairių mokslininkų tyrimus yra pateikiama, kaip gali būti analizuojama socialinių judėjimų įtaka politikos procesams ir išskiriamos galimos jų poveikio dimensijos. Taip pat šiame darbe yra įrodinėjama, kad socialiniai judėjimai vis dėlto turi įtakos politikos procesams. Taip yra paneigiamos tokių mokslininkų kaip Mancuras Olsonas, Marias Giugnis, Theda Skocpo, Paulas Bursteinas ir Sarah Sausner prielaidos, kad socialiniai judėjimai nedaro realios įtakos politinei arenai. Straipsnyje taip pat detaliau analizuojamas socialinių judėjimų poveikis žmogaus teisėms užtikrinti.
Impact of social movements is barely analysed issue in the scientific literature. Most authors focus on analysis of reasons of social movements as well as on explanation of their circumstances (Ralph H. Turner and Lewis M. Killian, John D. McCarthy and Mayer N. Zald, etc.). In addition, impact of social movements is not covered enough. Just during the couple of last decades, more attention is paid to this aspect (Edwin Amenta and colleagues). One of the added values of this article is that after analysing and systematising various authors’ thoughts, possible impacts of social movements are presented. Moreover, in this article, it is argued that social movements do have influence to political processes. In this way, assumptions of Mancur Olson, Mario Giugni, Theda Skocpol, Paul Burstein and Sarah Sausner are negated. Special focus on the impact of social movements to human rights is paid as well.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31247
http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.19.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31247
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2016, [t.] 19

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

52
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

54
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.