Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31214
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Gaižutis, Algirdas
Title: Arkivyskupas Mečislovas Reinys – neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje
Other Title: Archbishop Mečislovas Reinys – the founding father of neo-thomistic philosophy in Lithuania
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2014, [T.] 51 (79)
Extent: p. 7-14
Date: 2014
Keywords: Mečislovas Reinys;Tomas Akvinietis;Neotomistinė filosofija;Teologijos ir filosofijos sąveika;Krikščioniškoji antropologija;Tikėjimas ir laisvė;Mečislovas Reinys;Thomas Aquinas;Neo-thomistic philosophy;Interaction of theology and philosophy;Christian anthropology;Faith and freedom
Abstract: Straipsnyje analizuojama arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinio ir pasaulietinio išsilavinimo eiga. Ji lėmė platų europietinį būsimojo arkivyskupo kultūrinį akiratį, gilų teologijos, filosofijos, psichologijos, pedagogikos dalykų išmanymą. Tyrinėjamas esminis jo pasaulėžvalgos posūkis nuo Tomo Akviniečio interpretacijų neotomistinės filosofijos linkui. Ypač pabrėžiami M. Reinio nuopelnai plėtojant neotomistinę filosofiją Lietuvoje
The article explores the contribution of the Archbishop Mečislovas Reinys to the dissemination of Neothomistic Philosophy in Lithuania. Abp. M. Reinys was not the only author of Neo-thomistic Philosophy, but one of the first and reasonable ones. However, the title of the article is considered to be correct. The author is interested in peculiarities of and conditions for the world-view formation of the great theologian and philosopher, educator and psychologist Abp. M. Reinys. Only few episodes are being explored, that are related with Abp. M. Reinys’ university studies, which had a great and invaluable significance to the development of his personality and fate. The archbishop was not only interested in the authority and modern interpretations of the teaching of St. Thomas Aquinas, it also satisfied his curiosity and became the subject of his continuous considerations. Thus, his writings and articles not only contributed to the development of the thomistic Philosophy in Lithuania, but also inspired and encouraged the dispersion of this Christian thought and ideas and its broader discursive spread
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31214
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/31214/1/ISSN2335-8785_2014_N_51_79.PG_7-14.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31214
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.51(79).1
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2014, nr. 51(79)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

42
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.